Zeg contract met arbodienst op voor 1 oktober

14 september 2023

Voor het overstappen naar een andere arbodienst moet de opzegging van het contract met de huidige arbodienst voor 1 oktober geregeld zijn.

Veel arbodiensten werken met jaarcontracten voor de duur van een kalenderjaar met een opzegtermijn van drie maanden. Een contract moet dus voor 1 oktober opgezegd worden. Als de dienstverlening van een arbodienst niet goed bevalt of niet langer meer voldoet aan de eisen van de organisatie, dan is dit het moment om knopen door te hakken.

Natuurlijk is het een optie om met de huidige arbodienstverlener om tafel te gaan en te bespreken wat de verbeterpunten zijn. Misschien moet het ziekteverzuimpercentage omlaag of moet de bedrijfsarts beter bereikbaar zijn. Maar als de gesprekken op niets uitlopen, moet het contract mogelijk opgezegd worden. Vanwege de opzegtermijn van drie maanden in veel contracten, moet dit dan wel voor 1 oktober gebeuren.

Pro forma opzegging van het contract

Als nog niet zeker is of je organisatie wel verder wil met de huidige arbodienstverlener, dan is het contract ook alvast pro forma op te zeggen. Dan is de opzegging in ieder geval op tijd, maar is er de komende maanden nog gelegenheid om na te denken over de beste opties. Valt toch het besluit om bij de huidige arbodienst te blijven, dan is het mogelijk de opzegging in te trekken. Wordt het daarentegen overstappen, let er dan op dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij de keuze voor een andere arbodienst!