Bron

Platform ACCT / Oog voor Impuls

Zekere Zaak: zzp’er in dienst nemen?

24 februari 2023

Heb je als werk- of opdrachtgever in het afgelopen jaar een zzp’er ingehuurd die je nu in dienst wilt nemen? Dan kun je aanspraak maken op de regeling Zekere Zaak.

In de culturele en creatieve sector wordt veel werk verricht door zzp’ers, terwijl in sommige gevallen duidelijk is dat het werk in dienstverband zou moeten worden uitgevoerd.

Oog voor Impuls vergoedt 23% van het brutosalaris

Via het programma Oog voor Impuls heeft de overheid een stimuleringsbudget vrijgemaakt ter ondersteuning van de wet DBA en daarmee het in (vaste) dienst nemen van (schijn)zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. Met de regeling Zekere Zaak kun je daarom een bijdrage aanvragen voor het omzetten van een opdracht aan een zzp’er naar werk in dienstverband.

De bijdrage bestaat uit een vergoeding voor de werkgeverslasten van 23% van het brutosalaris voor een periode van maximaal 12 maanden. Daarnaast wordt er een eenmalige stimuleringsbijdrage van €1.000,- uitgekeerd, als tegemoetkoming voor de te maken transitie van opdrachtgever naar werkgever. De bijdrage kan worden aangevraagd voor arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2022 zijn aangegaan.

De regeling geldt momenteel tot en met 30 juni 2023 of tot zolang er budget beschikbaar is. Ga naar de website van Oog voor Impuls  om een aanvraag in te dienen. Lees wel eerst goed de spelregels voordat je een aanvraag doet.