Zelfscan om toegankelijkheid website te beoordelen

28 januari 2019

Vanaf 24 januari kan iedere ondernemer eenvoudig zelf beoordelen of zijn website of webshop toegankelijk is voor mensen met een beperking, zoals slechtzienden. Thuiswinkel.org, de brancheorganisatie voor webwinkels, heeft hiervoor samen met Stichting Accessibility en MKB-Nederland de Zelfscan Toegankelijkheid ontwikkeld.

De scan werkt op basis van het webadres.

Aantal tests

De zelfscan voert automatisch een aantal tests uit. Binnen enkele seconden zie je welke aandachtspunten er voor je website zijn. Slechts een beperkt deel van de internationale toegankelijkheidscriteria kan betrouwbaar automatisch worden getest. De uitkomsten geven dus geen volledig beeld, maar een indicatie waarmee een ondernemer aan de slag kan. De scan wordt in de toekomst uitgebreid met meer meetpunten en uitgebreidere rapportages.

Niet vanzelfsprekend

Miljoenen Nederlanders kunnen niet vanzelfsprekend gebruik maken van websites of webwinkels.Bijvoorbeeld omdat ze slechtziend, blind of kleurenblind zijn. Of omdat ze geen muis kunnen gebruiken. Slechthorende of dove mensen hebben vaak problemen met video’s. Door de vergrijzing wordt deze groep steeds groter. Voor deze mensen is het belangrijk dat de tekst en afbeeldingen worden herkend door screenreaders, er voldoende contrast is tussen kleuren, het lettertype groot genoeg is, video’s ondertiteld zijn en de website bijvoorbeeld ook te bedienen is met enkel het toetsenbord.

Toegankelijkheid verbetert vindbaarheid en snelheid

In 2018 zijn initiatiefnemers thuiswinkel.org, MKB-Nederland en Stichting Accessibilty gestart met de expertgroep ‘Opportunities of e-Accessibility’. Hierin zitten deskundigen van onder meer ING, Otto en Ohra. De expertgroep onderzocht hoe bedrijven hun resultaten kunnen verbeteren door hun websites beter toegankelijk te maken. Uit dit onderzoek blijkt dat een betere toegankelijkheid de algehele kwaliteit van websites vergroot. Een toegankelijke website scoort hoger in Google zoekresultaten en is sneller. Daarom profiteren ook reguliere internetgebruikers van een toegankelijke website of webwinkel. In veel gevallen leidt dit voor de ondernemer tot een hogere omzet.

MKB Toegankelijk

In juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap geratificeerd. Dit verdrag moet ervoor zorgen dat de positie van mensen met een handicap in de samenleving verbetert. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben, als vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven, een programma opgestart om dit verdrag in de praktijk toe te passen: MKB Toegankelijk. Ook ondernemers dragen bij aan een inclusieve samenleving, waar iedereen zelfstandig kan meedoen. De zelfscan een van de tools die is ontwikkeld vanuit dit programma.

Kijk hier hoe toegankelijk jouw website is.