Zelfstandigenaftrek stuk lager, VPB-tarief blijft gelijk

3 september 2019

Het kabinet wil de komende jaren de zelfstandigenaftrek flink gaan verlagen, van € 7.280 naar € 5.000. Daarnaast gaat volgens Haagse bronnen de verlaging van het hogere tarief voor de vennootschapsbelasting (VPB) voor 2020, die vorig jaar was beloofd, niet door.

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek van € 7.280 (2019) als hij aan het urencriterium van 1.225 uur voldoet. In het regeerakkoord was al aangegeven dat er maatregelen zouden worden genomen voor de zelfstandigenaftrek om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Nu zijn daar cijfers aan verbonden. Het bedrag van de zelfstandigenaftrek gaat in tien jaar omlaag van € 7.280 naar € 5.000, zo zal het kabinet naar verwachting op Prinsjesdag bekendmaken. De opbrengst van deze verlaging moet vooral ten goede komen aan de koopkracht van mensen met middeninkomens.

Lees hier verder