“Zijn de kunsten voor iedereen?” kijk de lezing terug

1 oktober 2020

In zijn nieuwe boek ‘The Changing Social Economy of Art. Are the Arts becoming Less Exclusive?’ vervolgt Hans Abbing zijn onderzoek naar de economie van de kunsten. De lezing verkent de inclusiviteit van de gevestigde kunsten: is zij de afgelopen jaren werkelijk toegenomen?

Zie hier de lezing terug. 

Met Hans Abbing, René Boomkens, Daan van Lent, Aynouk Tan en Jan Jaap Knol als moderator

In samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen en SPUI25

In zijn nieuwe boek ‘The Changing Social Economy of Art. Are the Arts becoming Less Exclusive?’ vervolgt Hans Abbing zijn onderzoek naar de economie van de kunsten. 

In The Changing Social Economy of Art vergelijkt Abbing ontwikkelingen in de gevestigde kunsten met die in de populaire kunsten. Hij constateert dat de eerste nog veel van de laatste kan leren. Daarbij denkt hij aan productiekosten, innovatie en inclusiviteit. In zijn analyse gaat hij terug tot de negentiende eeuw en het toen gangbare onderscheid tussen serieuze kunst en entertainment. Hoewel er veel is veranderd en de gevestigde kunsten minder exclusief zijn geworden, zijn ze nog steeds niet voor iedereen, stelt Abbing. Hans Abbing introduceert zijn nieuwe boek, waarna René Boomkens de analyses becommentarieert. Vervolgens discussiëren beide sprekers, aangevuld met journalisten Daan van Lent en Aynouk Tan, verder over genoemde ontwikkelingen.

Over de sprekers
Hans Abbing is kunstenaar, econoom en socioloog. Hij is emeritus hoogleraar Kunstsociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

René Boomkens is hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen, in het bijzonder cultuurgeschiedenis en -beschouwing aan de Universiteit van Amsterdam.

Daan van Lent is Chef economie en voormalig verslaggever Kunst en Cultuur bij NRC Handelsblad.

Aynouk Tan is (mode-)journalist, curator, adviseur en lector gespecialiseerd in de relatie uiterlijk en identiteitspolitiek. Tegenwoordig werkt ze onder meer voor Radio 1, het Tropenmuseum, Stichting Mama Cash, Gemeente Amsterdam, Het Nieuwe Instituut, het Cobra Museum en Linda TV.

Jan Jaap Knol (moderator) is directeur van de Boekmanstichting, kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid.