Bron

Frankwatching

Zo gedragen generaties zich online: de laatste cijfers

6 juni 2024

Wat zijn de laatste cijfers van mediagebruik onder zowel de totale Nederlandse populatie als onder de verschillende generaties (ingedeeld op leeftijd)?

Onderzoeksbureau Ruigrok heeft voor de 17e keer het jaarlijkse ‘What’s Happening Online?’-onderzoek uitgevoerd, waarin het online consumentengedrag van meer dan tweeduizend Nederlanders van 14 jaar en ouder wordt geanalyseerd.

Het volledige rapport  is hier te vinden.

Hoewel grote verrassingen uitblijven, is het onderzoek een waardevolle bron van actuele informatie. De onderzoeksresultaten zijn uitgesplitst naar generatie en leeftijd: Generatie Z (14-27 jaar), Millennials (28-42 jaar), Generatie X (43-62 jaar) en Babyboomers (63-78 jaar).

Smartphone en Videocontent

Dit jaar heeft de smartphone de laptop/desktop ingehaald als het meest gebruikte apparaat voor internettoegang. Gemiddeld gebruikt men drie apparaten die verbonden zijn met het internet, en het merendeel kijkt videocontent (tv, video’s, films of series) online. De tv blijft het meest gebruikte apparaat hiervoor (48%), met een lichte toename ten opzichte van voorgaande jaren. Voor het kijken naar videocontent gebruikt 34% van de respondenten de smartphone. YouTube blijft populair, met 63% van de Nederlanders die het minimaal wekelijks gebruiken, vooral voor muziekvideo’s. Bij Generatie Z en Millennials ligt dit wekelijkse gebruik boven de 80%.

Social Media Gebruik

Op het gebied van socialmediagebruik zijn er geen grote veranderingen binnen de totale Nederlandse bevolking. WhatsApp blijft het meest gebruikte kanaal, gevolgd door Facebook, hoewel Facebook een significante daling vertoont ten opzichte van vorig jaar. Instagram blijft in gebruik stijgen, terwijl X (voorheen Twitter) een daling laat zien.

Bij Generatie Z is er een significante daling in het gebruik van WhatsApp, Facebook, Instagram en Snapchat ten opzichte van vorig jaar. Ondanks deze daling blijft Generatie Z grootgebruiker van Instagram, Pinterest, Snapchat en TikTok. Millennials zijn de grootste gebruikers van LinkedIn, terwijl Generatie X het meest actief is op Facebook. Het gebruik van X neemt verder af en daalt significant bij Generatie X.

Het onderzoek van Ruigrok biedt waardevolle inzichten in het veranderende online gedrag van verschillende generaties Nederlanders. De smartphone heeft de laptop/desktop als belangrijkste internetapparaat ingehaald, en YouTube blijft een dominant platform voor videocontent. Terwijl WhatsApp en Instagram aan populariteit winnen, toont Facebook een dalende trend, vooral onder jongere generaties.

Nepnieuws Moeilijk te Herkennen

Een belangrijke reden voor het gebruik van social media is het volgen van nieuws (46%). Echter, één op de vijf gebruikers vindt het moeilijk om nepnieuws te onderscheiden. Dit probleem is groter onder Babyboomers (25%) dan onder jongere generaties (17% voor Gen Z, 14% voor Millennials en 19% voor Gen X).

Social Media Gebruiksdoeleinden

Social media wordt vaak gebruikt voor informatiezoeking (50%), inspiratie (39%) en het bekijken van reviews en reacties (37%). Generatie Z en Millennials gebruiken social media vaker dan Generatie X en Babyboomers voor inspiratie, het volgen van trends en het ontdekken van nieuwe producten en merken. Babyboomers volgen merken en bedrijven significant minder dan andere generaties. Generatie Z heeft een sterke voorkeur voor influencers.

Tijdsbesteding aan Social Media

Generatie Z besteedt dagelijks de meeste tijd aan social media, gemiddeld 3,5 uur. Millennials besteden gemiddeld 2,4 uur, terwijl Generatie X en Babyboomers respectievelijk 1,8 uur en 1,7 uur per dag besteden. Dit verklaart waarom jongere generaties minder tijd hebben voor offline vriendschappen. Gemiddeld besteden Nederlanders ruim 2 uur per dag aan social media.

Invloed van Social Media op Aankoopgedrag

Jongere generaties worden vaker aangespoord tot aankoop door social media dan oudere generaties. 62% van Generatie Z en 58% van de Millennials ontdekken nieuwe merken via social media, vergeleken met 33% van Generatie X en 19% van de Babyboomers. Social media stimuleert aankopen bij 50% van Generatie Z en 44% van de Millennials, tegenover 29% van Generatie X en 14% van de Babyboomers.

Consumentengedrag bij Advertenties

71% van de Nederlanders onderneemt actie na het zien van een advertentie op social media, meestal door door te klikken naar een website. 27% koopt daadwerkelijk een product. Jongere generaties ondernemen vaker actie na het zien van een advertentie dan oudere generaties, zoals het bezoeken van de website, het opzoeken van meer informatie over een bedrijf, het volgen van een social media-account of het opslaan of doorsturen van een advertentie.

Invloed van Influencers

34% van de consumenten geeft aan dat social media hen inspireert tot aankoop. Vertrouwen is echter cruciaal; het vertrouwen in social media-aankopen is gestegen van 29% naar 34%. In totaal heeft 37% van de Nederlanders wel eens iets via social media gekocht.

Hoewel slechts 23% van de Nederlanders influencers volgt, geven de meesten aan nog nooit iets gekocht te hebben op basis van een influencerpost. Generatie Z en Millennials vinden de aanbevelingen van influencers geloofwaardiger dan Generatie X en Babyboomers.

Millennials blijven de meest frequente online kopers binnen alle productcategorieën. Hoewel het rapport geen baanbrekende inzichten biedt, is het waardevol om op de hoogte te zijn van de laatste trends in online- en mediagebruik onder Nederlanders. Het volledige rapport behandelt ook onderwerpen zoals online financiën, veiligheid en de opkomst van AI.