Zo werf je meer vrijwilligers voor jouw organisatie

6 juli 2023

In mei publiceerde het CBS nieuwe cijfers over het aantal vrijwilligers in Nederland. Dit aantal neemt namelijk al jaren af.

In 2012 deed de helft van Nederland vrijwilligerswerk, in 2022 was dit nog 41%. Uit een recent onderzoek van Motivaction blijkt echter dat de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen veel hoger ligt dan die 41%. Zo geeft 56% aan bereid te zijn zich in de toekomst vrijwillig in te zetten voor een maatschappelijke organisatie zoals een goed doel of vereniging. Hoe kunnen organisaties deze bereidheid beter benutten en omzetten naar daadwerkelijke actie? In deze blog vertellen we je hoe een goede doelgroepstrategie helpt om meer mensen te motiveren zich vrijwillig in te zetten voor jouw organisatie.

Waarom doen Nederlanders vrijwilligerswerk?

Nederlanders hebben verschillende drijfveren om vrijwilligerswerk te doen. De belangrijkste redenen zijn vaak dat anderen helpen een goed gevoel geeft en dat ze nieuwe mensen leren kennen. Een gebrek aan tijd en geen verplichtingen willen, zijn de twee belangrijkste drempels om geen vrijwilligerswerk te doen. Ons onderzoek laat wel verschillen tussen groepen zien in de mate waarin deze drijfveren en drempels een rol spelen. 

Het Mentality-model maakt deze verschillen tussen groepen inzichtelijk en biedt handvatten om drempels weg te nemen. We lichten drie groepen uit het model voor je uit en zetten op een rij welke gedragsbeïnvloedingstechnieken het beste werken bij welke doelgroep. Op deze manier vergroot je de kans dat mensen zich vrijwillig inzetten voor jouw organisatie.

Social modeling & garanties

Moderne burgers doen minder vaak vrijwilligerswerk dan de meeste andere Mentality milieus. Ze zijn ook minder vaak bereid dit in de toekomst wél te doen. Druk zijn en geen verplichtingen willen, zijn voor hen belangrijke drempels. Het betreft echter een zeer grote groep Nederlanders waardoor het loont hen in de werving van nieuwe krachten niet links te laten liggen. 

Voor moderne burgers die wel bereid zijn zich vrijwillig in te zetten vormen de gezelligheid, sociale contacten opdoen en iets kunnen betekenen voor de directe omgeving en bekenden belangrijke drijfveren. 

Door te laten zien dat mensen die op hen lijken ook vrijwilligerswerk doen, kun je deze drempels verlagen. Dit heet social modeling. Moderne burgers nemen graag een voorbeeld aan mensen waarmee zij zich kunnen identificeren. Wanneer gelijkgestemden met een vergelijkbaar leven het goede voorbeeld geven, dan kan hen dat inspireren hetzelfde te doen en hun zelfvertrouwen vergroten.

Een mooi voorbeeld van social modeling is de reclame van Een tegen eenzaamheid. Deze laat zien hoe simpel het is om iets te doen voor iemand die eenzaam is.

Bied deze doelgroep tevens de garantie dat het vrijwilligerswerk ook echt vrijwillig is en dat zij nergens aan vast zitten. Kader taken duidelijk af maar zorg ook voor enige flexibiliteit door verschillende manieren en activiteiten te bieden waarop zij zich in kunnen zetten. Gebruik een respectvolle, beleefde tone of voice en benadruk de gezelligheid en laagdrempeligheid.

Lees hier verder