Bron

www.rendement.nl

Zomertijd: minder loon voor kortere nachtdienst?

27 maart 2024

Als in een organisatie werknemers aan het werk zijn in de nacht van zaterdag 30 maart op zondag 31 maart, is hun dienst een uur korter dan normaal. Moeten deze werknemers dan toch hun normale loon uitbetaald krijgen?

Aankomend weekend is niet alleen het Paasweekend, maar ook het weekend dat de zomertijd ingaat. Werknemers die aanstaande zaterdag een nachtdienst draaien, hebben er vast geen bezwaar tegen om hun normale uren uitbetaald te krijgen. Door de komst van de zomertijd werken ze echter een uur minder dan normaal. De klok wordt immers om 02:00 uur naar 03:00 uur gezet. Regelt de werkgever daar niets voor, dan moet hij dat verdwenen uur wel uitbetalen

Drie manieren om extra betaling bij zomertijd te voorkomen

Hoewel werknemers vast niet protesteren als zij loon krijgen voor het niet-gewerkte uur, is dit voor de organisatie minder voordelig. Zijn hierover geen afspraken in de arbeidsvoorwaarden vastgelegd? Dan heeft de werkgever nog de volgende drie manieren om te voorkomen dat de zomertijdnacht onnodig duur uitpakt:

  • De werkgever kan de nachtdienst met één uur verlengen en werknemers dus één uur langer laten doorwerken.
  • De werkgever kan het aantal gewerkte uren in de loonadministratie aanpassen en dus een uur minder uitbetalen.
  • De werkgever kan met de werknemers die nachtdienst hebben bij het ingaan van de zomertijd afspreken dat zij ook de nachtdienst draaien bij het ingaan van de wintertijd en op dat moment niet extra betaald krijgen.

Deze laatste optie kan in de praktijk lastig uitvoerbaar zijn, omdat er waarschijnlijk werknemers zijn die nu wel de zomertijddienst draaien, maar in de nacht dat de wintertijd ingaat afwezig of uit dienst zijn.

Niet alleen regulier loon doorbetalen tijdens nachtdienst

Vaak krijgen werknemers voor een nachtdienst bovenop hun loon een onregelmatigheidstoeslag voor het werken op afwijkende arbeidstijden. Het is verstandig om één van de bovenstaande methoden toe te passen om die extra kosten bij het ingaan van de zomertijd te besparen. Werkgevers moeten daarbij niet vergeten om de werknemers te informeren over het hoe en waarom van deze maatregelen.