Zorgen betekent nog niet doneren

4 juni 2020

Een derde van de Nederlanders maakt zich (veel) zorgen om het voortbestaan van culturele instellingen door de coronacrisis (32%). Maar slechts 4% heeft actief gedoneerd.

Kantar ondervroeg 1.137 Nederlanders van 18 jaar en ouder over de nieuwe iets versoepelde maatregelen.   

Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de Nederlanders zich (veel) zorgen maakt om het voortbestaan van culturele instellingen die zij zelf bezochten voordat deze werden gesloten door de coronacrisis (32%). Een kwart geeft aan zich geen zorgen te maken over het voortbestaan van de door hen bezochte culturele instellingen (24%).

Tot nu toe hebben culturele instellingen echter op weinig steun van het Nederlands publiek kunnen rekenen. Zo heeft 85% van de Nederlanders in de afgelopen periode geen financiële steun gegeven aan culturele instellingen. 6% heeft dit wel gedaan door het geld van een afgelast bezoek niet terug te vragen en 4% heeft eenmalig, meermaals of doorlopend gedoneerd. Voor musea is de steun in de vorm van een digitaal (onbetaald of betaald) museumbezoek ook niet groot geweest in de afgelopen periode. Slechts 5% van de Nederlanders heeft één of meerdere musea digitaal bezocht.

Bezoekfrequentie zal nog een lange tijd lager blijven
Het zal daarnaast nog geruime tijd duren voordat de bezoekfrequentie aan culturele instellingen weer op het oude niveau is van voor de coronacrisis. Zo geven drie op de tien Nederlanders aan langer dan een jaar te zullen wachten met het bezoeken van culturele instellingen nadat deze weer zijn geopend op 1 juni (29%). Ook geven vier op de tien Nederlanders aan dat ze minder vaak culturele instellingen zullen bezoeken dan voor de coronacrisis (38%). Tellen we de grotendeels weggevallen toeristenstroom hierbij op, dan zullen de gevolgen van de coronacrisis nog geruime tijd voelbaar zijn in de culturele sector.

Krappe meerderheid bezoekers vindt ‘anderhalvemeter-maatregel’ haalbaar
Ruim de helft van de Nederlanders vindt de ‘anderhalvemeter-maatregel’ binnen culturele instellingen een haalbare kaart (52%). Toch zijn de meningen verdeeld, want vier op de tien Nederlanders achten de maatregel niet haalbaar (41%). Daarnaast geeft ruim de helft aan dat de ‘anderhalvemeter-maatregel’ geen enkele impact zal hebben op de bezoekerservaring (54%). Iets minder dan een kwart geeft aan dat de maatregel een negatieve impact zal hebben op hun bezoekerservaring (23%) terwijl een even grote groep aangeeft dat de maatregel juist een positieve impact zal hebben op hun bezoekerservaring (23%).

Verdeeldheid over de uitvoerbaarheid en werkbaarheid van de maatregelen
Men is verdeeld over de vraag of de maatregelen werkbaar en praktisch uitvoerbaar zijn. Zo denken vier op de tien Nederlanders dat de maatregelen werkbaar zijn voor het personeel (40%), terwijl ook bijna een derde juist vindt dat de maatregelen niet werkbaar zijn (30%). Bij de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen liggen de verhoudingen andersom, al zijn de verschillen klein: 36% vindt de maatregelen niet of nauwelijks uitvoerbaar, terwijl 33% aangeeft dat de maatregelen redelijk tot goed uitvoerbaar zijn.   

Kantar monitort al sinds de start van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 hoe burgers aankijken tegen het optreden van de overheid en geeft inzicht in wat er aan de keukentafel bij mensen gebeurt. Welke impact heeft het coronavirus op het leven van mensen en hun financiële situatie nu de maatregelen al meer dan een maand van kracht zijn? Wat houdt Nederlanders bezig, waar maken zij zich zorgen over en hoe denken zij over de toekomst?

Alle Kantar-onderzoeken naar aanleiding van de coronacrisis overzichtelijk bij elkaar