‘Zzp-plannen zijn te complex en gaan niet werken’

9 december 2019

De Stichting van de Arbeid, waaronder VNO-NCW en MKB-Nederland, vindt dat minister Koolmees de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring niet moet indienen. De wetsvoorstellen zijn complex voor opdrachtgevers én -nemers, en controle en handhaving zijn niet goed geregeld. ''De voorstellen zijn onvoldoende ingebed in een bredere visie op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid''.

Ad hoc

Volgens de Stichting van werkgevers en vakbonden hebben de maatregelen in grote mate een ad hoc-karakter, terwijl de gevolgen verstrekkend zijn voor alle werkenden. In vormgeving en uitvoering zijn de voorstellen ‘uitermate complex. De doelstelling om de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer te verduidelijken, lijkt verder weg dan ooit.’

Regels manipuleren

Partijen te goeder trouw riskeren sancties als zij – onbedoeld – in strijd met de wet handelen. Partijen te kwader trouw kunnen de uitvoering van de regels juist manipuleren. Controle en handhaving zijn onvoldoende ingericht om dit tegen te gaan.

Minister Koolmees spreekt ook over een toenemende lastendruk. Een minimumtarief in stellen voor de onderkant van de Zzp-markt en een zelfstandigenverklaring voor de bovenkant van de Zzp-markt. 

Lees hier het volledige artikel