Organisatie

Poppodium Corneel, Lelystad

Soort vacature

Bestuur

Tijd

0 uur

Bestuurssecretaris

Corneel is het poppodium van Lelystad en met een capaciteit van 400 bezoekers het grootste poppodium van de provincie Flevoland. Door de brede programmering van concerten, dance- en dansavonden bekleedt Corneel een unieke positie in het Lelystadse culturele en uitgaanscircuit en een fijne plek om uit te gaan. Corneel programmeert een groot aantal concerten en evenementen per jaar. Daarnaast spant Corneel zich in om in samenwerking met andere podia en culturele instellingen bijzondere projecten te realiseren. De stichting heeft ten doel: het leveren van inspanningen om popmuziek te doen brengen aan de inwoners van Lelystad, alsmede het stimuleren van de ontwikkeling van talent.

De bestuurssecretaris zorgt voor het organiseren en de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur van Corneel en de besluitvormingsprocessen, inclusief verslaglegging. De bestuurssecretaris houdt zich bezig met en adviseert over de wet- en regelgeving binnen de organisatie.

De bestuurssecretaris zorgt ervoor dat de Cultural Governance Code wordt nageleefd en is bij uitstek de regisseur in de verdeling tussen bestuur en directie van het podium. De bestuurssecretaris zorgt ervoor dat statuten en reglementen worden nageleefd en dat bestuur samenwerkt en functioneert.

De bestuurssecretaris speelt een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten. De bestuurssecretaris is het collectief geweten van de organisatie en plaveit de weg bij hobbelige aangelegenheden. Deze rol vereist tact en politiek-bestuurlijke sensitiviteit, maar ook eigengereidheid wanneer dat nodig is.

Het betreft een onbezoldigde functie. Momenteel komt het bestuur maandelijks bijeen, maar de frequentie zal op termijn teruglopen naar 4 a 5 keer per jaar. Corneel heeft voor haar bestuur een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Herken je je in deze beschrijving en heb je een warm kloppend hart voor popmuziek? Dan kun je dat voor 6 maart laten weten aan Mike Iking, directeur van het podium, via mike@corneel.nl.