Organisatie

Stichting GIGANT, Apeldoorn

Soort vacature

Bestuur

Tijd

0 uur

Lid Raad van Toezicht

Met een goed gevulde film- en concertagenda is GIGANT dé culturele hang out van Apeldoorn. Van de mooiste films uit het filmtheater tot het volgen van een cursus boetseren, gitaar spelen of creatief schrijven. Van de beste feesten en concerten in onze Popzaal tot een podium waar iedereen kan staan met muzikaal talent. Daarnaast voorziet GIGANT het primair- en voortgezet onderwijs van cultuureducatie via Cultuurwijzer. Kortom: GIGANT laat het hart van de cultuur minnende Apeldoorn-er sneller kloppen. Onze missie is om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen uit Apeldoorn en omstreken. Wij bieden kwaliteit, diversiteit, inclusiviteit, creativiteit en gastvrijheid.

Volgens het rooster van aftreden vertrekt 1 van haar leden. GIGANT zoekt daarom per 1 juli 2024 een nieuw lid voor haar Raad van Toezicht, bij voorkeur met een juridische achtergrond.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht gelden onderstaande vaardigheden/ervaring:

 • Ervaring en/of affiniteit met cultuur op minimaal 1 van de gebieden film, popmuziek, educatie, participatie of inclusiviteit.
 • In staat verdere ontwikkelingen op die individuele gebieden of in onderling verband te kunnen bevorderen.
 • Stevige sparringpartner voor bestuurder op bovengenoemde inhoudelijke gebieden.
 • Breed netwerk en de bereidheid dit in te zetten.
 • Strategisch denkniveau.
 • Vermogen om snel overzicht en inzicht te krijgen in complexe situaties en vraagstukken.
 • Kunnen werken volgens de geldende Governance Codes (Governance Code Cultuur; Code Diversiteit en Inclusie; Fair practice code.
 • Proactieve houding en gedrag.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Brede maatschappelijke belangstelling en in staat om maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te signaleren en te overzien.
 • Onafhankelijke geest, denkt kritisch en handelt in het belang van GIGANT.
 • Zelf reflecterend vermogen.
 • Zakelijk perspectief in kunnen brengen, vanuit maatschappelijke betrokkenheid.
 • Affiniteit met Apeldoorn en de regio.

Voor de huidige vacature geldt in het bijzonder:

 • Bij voorkeur juridische en/of HRM kennis en ervaring.
 • De selectiecommissie bestaat uit 2 leden van de Raad van Toezicht.

Bijzonderheden en informatie:

 • De Raad van Toezicht streeft bij haar samenstelling naar een goede afspiegeling en vertegenwoordiging van de maatschappij.
 • Beschikbaar voor minimaal 1 zittingsperiode van 4 jaar. Leden zijn herkiesbaar voor nog een periode van 4 jaar.
 • De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en mag slechts in minderheid bestaan uit voormalig directeuren of anderebeleidsbepalende functionarissen van Stichting GIGANT en haar rechtsvoorgangers.
 • Tijdsbesteding: minimaal 4 raadsvergaderingen per jaar.
 • De functie is onbezoldigd.
 • Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Dirk Schut, voorzitter RvT, tel. 06 5325 1039.
 • Voor informatie over de organisatie, zie: http://www.gigant.nl

Interesse?

Stuur je reactie voorzien van motivatie en CV voor 9 april 2024 naar: j.witteveen@gigant.nl t.a.v. Raad van Toezicht GIGANT.