Organisatie

Maas theater en dans, Rotterdam

Soort vacature

Directie

Tijd

38 uur

Zakelijk directeur-bestuurder

Maas is het grootste theater- en dansgezelschap voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Nederland, en beschikt over een eigen podium in Rotterdam. Als onderdeel van de landelijke BIS en het Rotterdamse Cultuurplan, biedt Maas een unieke plek waar jong en oud met een autonome en nieuwsgierige blik naar de wereld kunnen kijken. Ons theater is een plek van zelfontdekking en -expressie, waar gemeenschappen samenkomen en disciplines vermengen. We zijn toegewijd aan het creëren van een rechtvaardige wereld vol spel, fantasie en creatieve expressie. Vanuit Rotterdam maken we vernieuwend jeugdtheater dat nationaal en internationaal wordt verspreid. Onze producties, rijk aan educatieve elementen, stimuleren interactie en persoonlijke groei. Bij Maas streven we naar diversiteit in zowel ons gezelschap als op ons podium, en dagen we conventionele denkwijzen uit. Onze organisatie is een symbiose van gezelschap, podium en educatie, waarbij de krachtige dynamiek tussen deze drie componenten Maas uniek maakt. De stad Rotterdam is een belangrijke inspiratiebron, waar je ervaart hoe de verschillen tussen mensen en perspectieven een kracht zijn. Het podium kan direct reageren op de actualiteit - zonder omwegen -, terwijl het gezelschap zorgt voor vertraging, (zelf)reflectie en vertaling. Zo worden diverse verhalen toegankelijk voor een breed publiek in Rotterdam, Nederland, en zelfs daarbuiten.

Wil je meer weten over onze organisatie? Bekijk onze website.

Wij zoeken een strategische en inspirerende leider met passie voor jeugdtheater en dans. Samen met ons team wil je bouwen aan een inclusieve en toekomstbestendige organisatie, waarin lef, eigenaarschap, experimenteren, leren en creëren centraal staan.

Algemeen

Als zakelijk directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor zowel de organisatie als haar medewerkers. In samenwerking met de artistieke directie ontwikkel en realiseer je de artistieke en strategische plannen van Maas. Je waarborgt een evenwicht tussen creatieve ambities en zakelijke haalbaarheid, en speelt een centrale rol in het motiveren van het team en het stimuleren van betrokkenheid bij belangrijke beslissingen.

Je leidt een divers managementteam, verantwoordelijk voor afdelingen zoals communicatie, educatie, techniek en productie. Je behoudt een grondig overzicht van de organisatie en stimuleert talentontwikkeling en kwaliteit, zowel op lokaal als internationaal niveau, van kleinschalige gemeenschapsprojecten tot grote tourproducties. Je bent betrokken bij projecten met financiële uitdagingen en bij producties die aanzienlijke publieksinkomsten genereren.
Je bent goed op de hoogte van zowel de huidige als toekomstige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en begrijpt hoe deze de kunstensector beïnvloeden. Deze inzichten pas je toe in het beleid en de bedrijfsvoering van Maas. Als boegbeeld van de organisatie ligt je focus op het positioneren van Maas en proactief betrekken en onderhouden van relaties met externe stakeholders.

Positie in de organisatie

Als statutair bestuurder ben je verantwoordelijk voor het uitvoerend bestuur van Maas en leg je samen met de artistieke directie verantwoording af aan een betrokken Raad van Toezicht (RvT) op afstand. We werken volgens de Governance Code Cultuur. De taken en bevoegdheden van het bestuur en de RvT zijn nader gespecificeerd in de statuten van Maas. De directie wordt ondersteund door een bevlogen team met veel expertise op het gebied van onder andere techniek, productie, verkoop, educatie, marketing & communicatie en financiën.

Inclusief werkgeverschap en meerstemmigheid

Maas is toegewijd aan het creëren van een inclusieve werkomgeving waar diversiteit en sociale rechtvaardigheid centraal staan. Als organisatie volgen we de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie, waarbij we actief diverse perspectieven en talenten koesteren en benutten. Als statutair bestuurder en werkgever van Maas, vragen we je om deze waarden niet alleen te bewaken en begrijpen, maar ook actief te ondersteunen en uit te dragen.

Maas in transformatie en vooruitgang

Maas omarmt actief verandering en innovatie, gericht op sociale rechtvaardigheid en dekolonisatie. Je speelt een cruciale rol in het leiden van deze transformatie, waarbij je onze cultuur, samenwerkingsvormen en processen voortdurend evalueert en bijstuurt om onze missie en waarden te weerspiegelen.

Onze doelstelling is om tijdens deze transformatie zowel financieel gezond als waardengedreven te blijven. Als leider ben je in staat om vast te houden aan onze doelen, maar ook om flexibel bij te sturen wanneer dat nodig is, met het oog op de continuïteit en toekomstbestendigheid van onze organisatie.

“Wat een prachtige kans komt er beschikbaar! De Raad van Toezicht van Maas, een prominente BIS-instelling, is op zoek naar een eindverantwoordelijke zakelijk directeur-bestuurder.

Maas heeft een jaarlijkse omzet van circa €5.000.000 en speelt een onmiskenbare rol voor de jeugd van 2 tot 102 jaar, in Rotterdam en ver daarbuiten. Jaarlijks worden er ongeveer 2400 voorstellingen en evenementen georganiseerd, waar ruim honderdduizend bezoekers van genieten. Deze omvatten sprankelende opvoeringen, intrigerende programmeringen en boeiende producties, inclusief 425 eigen voorstellingen verdeeld over 14 verschillende Maasproducties. Onze aanpak is eigentijds en altijd geëngageerd.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een toegewijd team van 77 (vaste) medewerkers, 20 stagiaires, en bijna 150 zzp’ers, waaronder ontwerpers, technici, educatiedocenten, spelers, makers, ondersteunend personeel, performers en programmamakers voor het Maaspodium.

We kijken uit naar de ontmoeting met een ervaren zakelijk directeur-bestuurder die voortvarend, samen met alle collega’s binnen en partners buiten de organisatie, verder bouwt aan de missie van Maas.”
Cobi van Beek, Voorzitter Raad van Toezicht

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een gepassioneerde leider met een hart voor jeugdtheater en een visie op een betere toekomst voor kinderen en jongeren. De ideale kandidaat combineert sterke zakelijke en strategische capaciteiten, met name in financieel beheer, met een diep begrip van maatschappelijke ontwikkelingen. We zoeken een natuurlijke verbinder, iemand die ambitie en visie in actie kan omzetten.

Kennis en ervaring

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als zakelijk directeur van een culturele instelling.
 • Je hebt kennis van de theatersector, het artistieke bedrijfsproces en van de Rotterdamse en landelijke politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je beschikt over uitstekend zakelijk en financieel inzicht en hebt ruime ervaring in bedrijfsvoering en financieel management.
 • Je kunt organisatie-, bedrijfs- en financiële processen efficiënt inrichten en stroomlijnen, en taken adequaat delegeren.
 • Je bent een ervaren cultureel ondernemer en ziet kansen voor het vergroten van publieksstromen, en zoekt ook buiten de vertrouwde kaders naar creatieve oplossingen voor zakelijke uitdagingen.
 • Je hebt succesvolle ervaring met en een sterke visie op marketing, communicatie en positionering van de organisatie.
 • Je bent een betrouwbare en overtuigende gesprekspartner voor subsidieverstrekkers en overheden.
 • Je hebt een succesvolle trackrecord in het realiseren van veranderingen, het implementeren van nieuw beleid en het meenemen van je team en stakeholders.

Persoonskenmerken

 • Je hebt strategisch denkvermogen, je weet ambitie en visie te vertalen naar de praktijk en daardoor realiseer je je doelen.
 • Je kunt je uitstekend en helder verantwoorden naar interne en externe stakeholders.
 • Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden en laat je niet gek maken door de waan van de dag.
 • Je spreekt zowel de taal van de kunstenaars als die van de teamleden, de toezichthouders, beleidsmakers, subsidiënten, overheid en maatschappelijke organisaties. Je schakelt soepel binnen en tussen niveaus.
 • Je bent een verbindend en inclusief leider, met het vermogen om rust, stabiliteit, veiligheid en vertrouwen te creëren in hectische omstandigheden.
 • Je bent integer en hebt een moreel kompas, met oog en hart voor het team.
 • Je hebt een sterke intrinsieke motivatie, begrijpt de grote waarde die Maas levert in de maatschappij, en herkent je in de ambities van onze organisatie.
 • Je kunt de morele positie en waarden die ten grondslag liggen aan inclusie en dekolonisatie (gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid) uitdragen in je visie, spreken en handelen, en dit vertalen naar jouw rol als bestuurder.
 • Je bent bij voorkeur woonachtig in (de omgeving van) Rotterdam of bereid daar naartoe te verhuizen.

Aanstelling en honorering van de zakelijk directeur-bestuurder vindt plaats conform schaal XII van de CAO Toneel & Dans (inschaling tussen € 5.755 – € 8.123, afhankelijk van ervaring en potentie). Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Hierbij hoort een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren?

Ben je enthousiast over deze vacature en zie je jezelf als een geschikte kandidaat? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. De headhunters en recruiters van DDJ& begeleiden deze procedure. We zijn toegewijd aan gelijke behandeling en kansen voor iedereen. Daarom vragen we je geen motivatiebrief te sturen, maar om enkele praktijkvragen te beantwoorden.
Upload je CV en je antwoorden op de vragen vóór 17 juni 2024 via deze link.

We zijn benieuwd naar je ideeën en aanpak. Mocht je worden uitgenodigd voor een kennismaking met de sollicitatiecommissie, noteer dan alvast de data voor de twee interviewrondes: 27 juni en 4 juli.

De vacature blijft open voor reacties tot de definitieve selectie heeft plaatsgevonden.
Reacties na 17 juni 2024 kunnen gezonden worden aan vacature@maastd.nl tav Cobi van Beek, voorzitter Raad van Toezicht.