Organisatie

WORM, Rotterdam

Soort vacature

Directie

Tijd

30 uur

Zakelijk Directeur

Ruim 20 jaar geleden werd WORM opgericht als een podium voor alternatieve muziek en een filmstudio in Rotterdam-Delfshaven. Inmiddels is de stichting een gevestigd kunstinstituut voor experimentele muziek, concerten, filmclubs en filmstudio’s, een galerie, een kroeg, een podium, een opnamestudio en een expositieruimte gevestigd midden in het centrum omringd door het levendige Rotterdamse nachtleven. De organisatie bestaat uit meer dan 80 mensen: vast personeel, oproepkrachten, vrijwilligers en artists in residence. Organisatie en stichting De medewerkers van WORM delen een grote passie voor het werk, zijn loyaal, betrokken en gemotiveerd. De organisatie hecht waarde aan optimale inclusie en sociale veiligheid. Het wil de divers samengestelde bevolking van de stad Rotterdam representeren in haar programmering, medewerkers, partners en publiek. De manier van werken, waarbij programma’s dialogisch met partners tot stand komen, zorgt voor diversiteit. WORM is sinds 2021 onderdeel van de Rijks Culturele Basisinfrastructuur (BIS) voor ontwikkelingsinstellingen. Daarnaast wordt WORM gefinancierd door de gemeente Rotterdam en ontvangt WORM bijdragen van diverse fondsen.

Taken en verantwoordelijkheden

De zakelijk directeur wordt samen met de artistiek directeur belast met het voeren van het algemeen en integraal bestuur van WORM op basis van de door de Raad van Toezicht vastgestelde meerjarenvisie.

Naast de gedeelde eindverantwoordelijkheid heeft de zakelijk directeur eigen aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk voor een gezonde financiële bedrijfsvoering;
 • Stelt een (meerjaren) beleidsplan met bijbehorende begroting op, stelt jaarlijks de jaarrekening / het jaarverslag op;
 • Realiseert de doorontwikkeling van een strategisch bedrijfs- en beleidsplan voor de toekomst, rekening houdend met artistieke, maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en demografische ontwikkelingen op lokaal, landelijk en internationaal niveau;
 • Draagt zorg voor goed werkgeverschap waaronder inclusief HRM-beleid en uitvoering van de fair practice code;
 • Draagt zorg voor de constructieve samenwerking met de ondernemingsraad;
 • Onderhoudt het externe netwerk met aandacht voor de (inter)nationale culturele sector, fondsen, (lokale) overheid, maatschappelijke instellingen en onderwijsinstellingen;
 • Bevordert inclusie en waakt voor een sociaal veilig werk- en overlegklimaat
 • Geeft (coachend) leiding aan zowel vast als tijdelijk personeel en vrijwilligers;
 • Stimuleert de samenhang en samenwerking tussen alle afdelingen en zorgt voor efficiënte en duidelijke interne communicatie over werkwijzen en processen en een professionele aanspreekcultuur.

Profiel Zakelijk Directeur

Kennis en ervaring die we graag zoeken bij onze nieuwe zakelijk directeur:

 • Bekendheid en sterke affiniteit met de visie en stijl van cultuuruitingen van WORM met een aansluitend of aanvullend netwerk;
 • Kennis en ervaring als strategisch en zakelijk leider/ directeur in een complexe organisatie in bij voorkeur de culturele sector;
 • Financiële kennis van zaken en bedrijfseconomisch inzicht;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Uitstekende kennis van (inter)nationaal en lokaal beleid en cultuur, evenals van werving van fondsen en financiële middelen;
 • Schriftelijk en mondeling vloeiend in Nederlandse en Engels taal.

Wat bieden wij?

WORM representeert actuele culturele ontwikkelingen in Rotterdam en verbindt dit aan wat er in de rest van de wereld gebeurt. Het is de ultieme testomgeving voor alternatieve kunstproductie, experimentele levensvormen en kennis en talentontwikkeling. Het is een netwerkorganisatie op het snijvlak van (populaire) cultuur en (podium)kunsten, gevoed door de interesse in de inspirerende, mooie, urgente, vitale, rauwe, weerbarstige en/of maffe shit waar onze medemens mee op de proppen komt. Het is een ruimte waar chaos niet als een probleem wordt gezien, maar als voedingsbodem om een creatieve thuishaven te zijn voor mensen die zich in het reguliere culturele circuit ontheemd voelen.

We bieden een jaarcontract voor 28 tot 32 uur per week met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd en een salaris conform de CAO NPF.

Reageren

Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 8 oktober 2023 naar petter@worm.org.

De eerste gesprekken vinden plaats in de namiddag en avond van 18 en 20 oktober.
De tweede gespreksronde vindt plaats op 25 en/of 26 oktober.