Bron

Drevast

Aanslag Onroerendezaakbelastingen / WOZ-beschikking al ontvangen?

28 februari 2023

Aanslag Onroerendezaakbelastingen / WOZ-beschikking al ontvangen?

Let op: de meeste nieuwe aanslagen 2023 komen binnen in januari/februari.

Bezwaar maken moet binnen zes weken. Drevast Bouw en Waarderingen is de vaste partner voor leden van de VNPF en adviseert graag. In 2022 heeft de energiecrisis toegeslagen en zorgt ook voor de culturele sector voor zeer hoge energielasten.

Invloed energiecrisis
Drevast adviseert om in 2023 eens goed stil te staan bij de technische kwaliteit van het gebouw. Hoe staat het met duurzaamheid van het gebouw? Zijn er op korte termijn energiebesparende maatregelen te nemen? Voor incourante objecten in de culturele sector (hiervoor bestaat geen markt van aan- en verkoop) wordt veelal de WOZ-waarde bepaald aan de hand van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Daarbij is invulling te geven aan de technische afschrijvingen in relatie tot de bouwkundige kwaliteit en de functionele afschrijvingen in relatie tot bijvoorbeeld extreem hoge energielasten.

Kijk hier voor meer informatie.