Maximale korting basispremie zorgverzekering blijft 5% in 2021

30 juni 2020

De maximale collectiviteitskorting op de basispremie van zorgverzekeringen blijft 5% in 2021. Dit maakte Minister Van Rijn van Medische Zorg afgelopen vrijdag (26 juni) bekend. 

Dat deed hij door middel van een Kamerbrief.  Dit besluit volgt op de resultaten van het onderzoek 'Monitor polisaanbod 2020' van Equalis dat de minister liet uitvoeren. De minister benadrukt nogmaals het belang van het maken van (zorg)inhoudelijke afspraken binnen de collectiviteiten nu en in de toekomst. 

De kernpunten van de Kamerbrief zijn: De diversiteit van het polisaanbod neemt toe, terwijl het totale aanbod van polissen afneemt. Het aantal collectiviteiten is nog steeds groot. Een steekproef wijst uit dat bij 89 procent van de collectiviteiten aanvullende afspraken worden gemaakt. Geen van de collectiviteiten kan aantonen dat de collectiviteitskorting wordt terugverdiend via een besparing op de Zvw kosten. Bij slechts 18 procent van de collectiviteiten van grote zorgverzekeraars is aannemelijk gemaakt dat sprake is van een besparing; de hoogte van de besparing is echter niet bekend. Kruissubsidiëring is niet uit te sluiten.

De minister concludeert in zijn brief: "Het onderzoek toont aan dat de diversiteit van het polisaanbod toeneemt, terwijl het totale aanbod van polissen afneemt. Dit is goed nieuws, want het impliceert dat verzekerden meer echte keuzes hebben. Ook is er de laatste jaren veel werk gemaakt van het invulling geven aan de collectiviteiten met (zorg)inhoudelijke afspraken. Een belangrijk aandachtspunt betreft echter de collectiviteitskorting, aangezien deze niet gelegitimeerd blijkt te worden door (zorg)inhoudelijke afspraken. Ik zal mijn opvolger vragen om na de zomer met een beleidsreactie te komen ten aanzien van deze bevindingen en hierbij het aandachtspunt van de collectiviteitskorting mee te nemen. Voor 2021 geldt dat de maximale collectiviteitskorting 5 procent blijft. Ook zal ik mijn opvolger vragen om, zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Pakketbeheer van 17 juni jl., in te gaan op de (nagenoeg) gelijke polissen en hierbij de definitie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te betrekken. Er loopt momenteel nog een uitgebreid onderzoek naar relevante feiten rondom de gemeentepolis, zoals de ontwikkeling van premies en dekkingen. Deze resultaten zal mijn opvolger ook na de zomer naar uw Kamer sturen."

Medewerkers van VNPF-leden kunnen momenteel gebruik maken van een collectieve zorgverzekering via VGZ en Zilveren Kruis.