Bron

MKB-Nederland

MKB-Nederland/ VNO-NCW: pleidooi voor behoud verlaagde btw-tarief

29 juni 2023

Binnenkort zal staatssecretaris Van Rij namens het kabinet zijn reactie geven op het rapport “Evaluatie van het verlaagde btw-tarief” van Dialogic en Significant/APE.

Het stelsel van verlaagde btw-tarieven zoals wij dat nu kennen is zeer belangrijk voor de leden van de VNPF, maar ook voor andere organisaties en ondernemers. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben daarom – vooruitlopend op de kabinetsreactie – hun visie op het verlaagde btw-tarief uiteengezet in een Position Paper.

Behoud van het verlaagde btw-tarief van 9%

De conclusie is dat het verlaagde btw-tarief een onmisbaar instrument is met een breed draagvlak zowel bij ondernemers als bij consumenten. Het is ook een relatief eenvoudig instrument waaraan iedereen gewend is. Ook MKB-NL pleit daarom voor behoud van het verlaagde btw-tarief van 9% voor de producten en diensten zoals wij dat nu kennen. Zeker nu veel sectoren eindelijk herstellen van de moeilijke coronatijd en voor kostbare uitdagingen staan rond personeelsbeleid en verduurzaming.