Nachtvisie Amsterdam: de nacht heeft de toekomst

1 juli 2021

Nachtvisie Amsterdam: de nacht heeft de toekomst

De nacht is belangrijk voor steden: economisch, sociaal en cultureel. Amsterdam heeft het op een rij gezet.

Lees hier de nachtvisie van Amsterdam

Het onderstaande betreft Amsterdam, maar is ook van belang voor veel andere ‘plekken’ in Nederland.

Veiliger

De nachtcultuur krijgt een plaats in gemeentelijke plannen. Zoals in plannen over de openbare ruimte – die steeds krapper wordt -, kunst, verkeer, gezondheid, openbare orde én veiligheid voor bijvoorbeeld lhbtiq+ personen en vrouwen.

Diversiteit

De nachtcultuur staat onder druk door onder meer de groei van steden en een toenemend gebrek aan ruimte. Gemeente Amsterdam voerde met veel mensen uit de nachtsector , zoals makers, artiesten, organisatoren, het Overleg Amsterdamse Clubs en de stichting Nachtburgemeester, maar ook VNPF, gesprekken over deze en andere knelpunten. Iedereen wil dat de nachtcultuur aantrekkelijk en toegankelijk is en blijft voor alle bewoners en bezoekers. Thema’s zijn diversiteit, ruimte voor subculturen, inclusie, sociale en fysieke veiligheid.

Schaarse plekken voor festivals

Nieuwe stromingen in de nachtcultuur groeien vaak door naar muziekevenementen en artiesten die op festivals optreden. De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw evenementenbeleid. Ze introduceren alvast een nieuwe, onafhankelijke muziekevenementencommissie die adviseert over een goede verdeling van de schaarse plekken voor muziekfestivals in de stad.

Artiesten en dj’s boeken

Vanwege de lange coronacrisis, die een enorme impact op deze sector heeft, geeft de gemeente Amsterdam financiële steun aan culturele nachtclubs. Daarmee kunnen zij makers, dj’s en kunstenaars boeken. De eerste subsidies worden waarschijnlijk volgende week toegekend.

Langer open zijn

Het team Nachtcultuur blijft gesprekspartner voor nieuwkomers en gevestigde partijen. De sector kan daar met vragen of verzoeken om hulp terecht. De gemeente Amsterdam kijkt naar mogelijke extra 24-uursvergunningen. Nachtzaken kunnen nu al op de uitgaanspleinen en buiten het centrum 12 keer per jaar (in plaats van 5 keer) langer open zijn.

Banen, geld en ontplooiing

Wat betekent de nachtsector nu voor de stad? Deze vraag heeft Amsterdam laten onderzoeken. Ongeveer 500 nachtlocaties leveren 5.000 banen op. Elk jaar komen ongeveer 1,5 miljoen bezoekers naar de stad voor festivals, clubs en feesten. Zij geven samen zo’n 1,25 miljard euro uit tijdens hun verblijf.

Sociale waarde

Tot slot benadrukt het onderzoek dat de nacht een grote sociale waarde heeft. Het is een belangrijke plek om nieuwe perspectieven te krijgen, jezelf te ontwikkelen en te ontdekken.