Bron

Europees Parlement / Pearle*

Ontwerpverslag Europees Parlement sociale en professionele situatie werknemers culturele en creatieve sector

11 juli 2023

Het Europees Parlement heeft een ontwerpverslag opgesteld met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-kader voor de sociale en professionele situatie van kunstenaars en werknemers in de culturele en creatieve sectoren.

Het verslag is opgesteld door de Commissie (EP) Werkgelegenheid en Sociale Zaken en de Commissie (EP) Cultuur en Onderwijs. Het doel van het verslag is om de levens- en werkomstandigheden van kunstenaars en werknemers in de culturele sector te verbeteren. . Het verslag is opgesteld door de Commissie (EP) Werkgelegenheid en Sociale Zaken en de Commissie (EP) Cultuur en Onderwijs.

Ga hier direct naar het ontwerpverslag.

Het verslag roept op tot maatregelen op Europees niveau om toegang tot sociale bescherming te bevorderen, de mobiliteit van kunstenaars te vergemakkelijken, eerlijke beloning en financieringspraktijken te waarborgen en de status van kunstenaars te erkennen. Het verslag baseert zich op verschillende internationale en Europese documenten, evenals op eerdere resoluties van het Europees Parlement met betrekking tot de situatie van kunstenaars en de culturele sector. Tot 4 juli konden de MEP’s amendementen indienen.