Poppodia, musea, theaters, bioscopen en concertzalen 5 juni weer open voor publiek

11 juni 2021

Op zaterdag 5 juni wordt stap 3 in het openingsplan gezet en kunnen culturele instellingen hun deuren weer gedeeltelijk openen voor het publiek.

  • Zie hier de algemene coronaregels per 5 juni.
  • Zie hier de regels voor kunst en cultuur per 5 juni.
  • Zie hier de regels voor horeca per 5 juni.
  • Zie hier de laatste versie van het 'Protocol heropening poppodia' (ingaande per 5 juni)
  • Zie hier 'Veelgestelde Vragen' over de coronamaatregelen en het protocol voor poppodia
  • Zie hier het openingsplan voor komende periode
  • Zie hier de routekaart bestuurdersversie

Publieksactiviteiten zonder toegangstesten
Podia mogen per 5 juni weer open voor publiek. In zalen tot 1000 publiekscapaciteit mogen maximaal 50 bezoekers worden ontvangen. In zalen met 1000 publiekscapaciteit of meer mogen maximaal 250 bezoekers per ruimte worden ontvangen. Coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand, seated only, reservering, registratie, placering en gezondsheidscheck blijven hierbij nog verplicht. Toegangstestbewijzen voor publiek zijn hierbij niet verplicht.

Publieksactiviteiten met toegangstesten
Met de inzet van toegangstestbewijzen voor publiek zijn per 5 juni nog ruimere bezoekersaantallen toegestaan, namelijk 100% van de maximaal mogelijke publiekscapaciteit met stoelen en op 1,5 meter. Ook in dit geval blijven reservering, registratie en gezondsheidscheck verplicht. Deze 'Testen voor Toegang ' activiteiten dienen van tevoren te worden aangemeld bij Stichting Open Nederland. VNPF-leden worden hierover geinformeerd per email.

Voorwaarden publieksactiviteiten
De belangrijkste voorwaarden zijn dat het publiek een vaste zitplaats heeft, 1,5 meter afstand bewaart, een verplichte reservering, registratie, gezondheidscheck vooraf, placering, mondkapjes tijdens het lopen en werken met gecontroleerde in- en uitstroom. Een gezelschap van (en reservering voor) maximaal 4 personen is toegestaan (nu mag je nog maar voor 2 personen reserveren). Personen in een gezelschap dienen ook 1,5 meter afstand onderling te houden met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen die op hetzelfde adres wonen.

Horecafunctie weer toegestaan onder voorwaarden.
Ook de horecafunctie is weer toegestaan tot 22:00 uur 's avonds en onder bepaalde voorwaarden (zie ook hier), zoals alleen consumpties nuttigen op de vaste zitplek, geen zelfbediening, verplichte reservering, registratie en gezondheidscheck. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen die op hetzelfde adres wonen. Het personeel in de horecasector wordt geadviseerd om twee keer week een zelftest af te nemen.Voor zelfstandige horeca (cafés, restaurants, terrassen) geldt dat entertainment, zoals liveoptredens of videoschermen, niet is toegestaan. Alleen achtergrondmuziek is toegestaan. 

Kunst- en cultuurbeoefening door volwassenen.
Vanaf 5 juni zijn groepslessen en repetities. zoals in oefenruimtes, weer toegestaan voor alle leeftijden met een  maximum van 50 personen per binnenruimte. Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Publiek is niet toegestaan.

Financiële steun
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor instellingen, kunstenaars, artiesten, makers en werkenden in het culturele en creatieve veld. Net als bij de sluiting stelt ook de heropening de gehele culturele en creatieve sector voor enorme uitdagingen. Het publieksbereik zal voorlopig nog onder druk staan. Dit heeft nog steeds grote gevolgen voor de eigen inkomsten en de financiële armslag van instellingen en werkenden blijft onder zware druk staan. En een sterk verminderde internationale mobiliteit heeft gevolgen die nog lang door zullen werken.

Deze week heeft het kabinet daarom besloten de steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector, in aanvulling op de generieke regelingen, met 3 maanden te verlengen met een totaalbedrag van € 147,25 miljoen. In het derde kwartaal is voor directe steun aan culturele en creatieve zelfstandigen € 25 miljoen beschikbaar en voor BIS- en erfgoedwetinstellingen € 45 miljoen. De opengestelde monumentenlening wordt verlengd met een bedrag van € 25,75 miljoen. Voor de lokale culturele infrastructuur is € 51,5 miljoen beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.