Raadsleden Zaanstad op toernee langs VNPF-leden

19 januari 2023

Raadsleden en betrokken burgers gaan binnenkort op toernee naar De Vorstin in Hilversum, Poppodium C. (voorheen De Duyker) in Hoofddorp en Tolhuistuin in Amsterdm om in gesprek te gaan met mensen uit de praktijk van poppodia.

Wat speelt er, wat zijn de huidige problemen en wat kan de toekomst brengen? De bustour is onderdeel van de verdiepende verkenning om te komen tot drie concepten voor een poppodium in Zaanstad waar de raad vervolgens een keuze uit kan maken. In maart 2021 schreven podium De FluX en zes lokale muziekpartners een ambitiedocument om ‘met elkaar een popbeweging in gang te zetten’ die zou leiden tot één centrale locatie en meer nevenlocaties.

Het resultaat was het rapport Verkenning popfunctie Zaanstad uit maart vorig jaar. Dat concludeerde dat er een artistieke en zakelijke visie nodig is om een diverse en laagdrempelige popfunctie te realiseren, dat bepaalde doelgroepen nog nader bestudeerd moeten worden en dat er scenario’s moeten worden ontwikkeld.

Brede onderzoeken

In het coalitieakkoord van het huidige college staat het streven naar ‘een centraal, breed gedragen poppodium als toevoeging voor Zaanstad’. Hoe dat vorm moet krijgen wordt in kaart gebracht door een behoefte-onderzoek onder inwoners en gebruikers van een podium, zoals muzikanten, dansers, scholen, FluXus, theatermakers, hiphoppers, bands en publiek en een programmeringsonderzoek.

Zo veel mogelijk bij anderen in de keuken kijken en leren van de dagelijkse praktijk van draaiende poppodia is het devies. ‘We gaan van andere podia horen wat jongeren verwachten van een poppodium, of liefhebbers van urban art en dance ook optreden of als publiek willen komen, welke programmering poppodia nu hebben, hoe vaak per maand, in welke vorm, wat de kosten en opbrengsten zijn, etcetera,’ schrijft het college aan de gemeenteraad.

Dataverzameling

Zaanstad gebruikt bij de verdiepende verkenning ook de VNPF publicatie Poppodia- en Festivals in Cijfers. Daarmee wil het college ‘dicht bij de dagelijkse werkelijkheid blijven en de samenstelling van de muziekscene in en het publiek rond Zaanstad scherp in het vizier blijven houden.’ De concepten moeten ergens tussen maart en augustus dit jaar op papier staan.