Bron

Rijksoverheid

Reactie regering op het advies van de Raad voor Cultuur ‘Over de grens’

2 november 2022

Reactie regering op het advies van de Raad voor Cultuur ‘Over de grens’

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport 'Over de grens' van de Raad voor Cultuur, over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector.

Begin juni 2021 heeft minister Van Engelshoven een aanvraag gedaan bij de Raad voor Cultuur voor een advies over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. De centrale vragen hierin waren: Hoe kan de sector (koepels, werkgevers, opdrachtgevers) haar verantwoordelijkheid goed vormgeven? Wat zou de sector anders kunnen doen? En hoe kan het ministerie dit ondersteunen?

Grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector

Ontdek hier

  • De Kamerbrief met reactie op rapport ‘Over de grens”
  • Over de grens – Op weg naar een gedeelde cultuur. Adviesrapport over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector, om beter zicht te krijgen op wat er speelt op het gebied van ‘voorkoming, signalering en stoppen’ van grensoverschrijdend gedrag en ‘het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers’
  • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport ‘Over de grens’. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Omgangsvormen in de poppodia en -festivalwereld

Eerder heeft de WNPF al een beleidskader omgangsvormen in de poppodia en -festivalwereld gepubliceerd en gedistribueerd onder V- en WNPF-leden.