Bron

Rijksoverheid

Staatssecretaris Uslu stuurt de Eerste Kamer het evaluatierapport Raad voor Cultuur

20 november 2023

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stuurt de Eerste Kamer het evaluatierapport 'Agenderen en adresseren'

Het rapport gaat over het functioneren van de Raad voor Cultuur (RvC) in de periode 2019-2022. Daarbij geeft Uslu de Kamer haar reactie op dit rapport.

  • Ontdek hier de Kamerbrief.
  • Ontdek hier de Beslisnota bij de Kamerbrief over Evaluatierapport Raad voor Cultuur 2019-2022.
    In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.
  • Ontdek hier het Rapport: Agenderen en adresseren. Evaluatie van het functioneren van de Raad voor Cultuur in de periode 2019-2022. Agenderen en adresseren.