Bron

Rendement.nl

Veilige cultuur voorwaarde voor melden ongewenst gedrag

1 december 2022

Werkgevers hebben niet alleen zorgplicht voor slachtoffers van ongewenst gedrag, maar ook voor daders. Ze moeten een veilige werkvloer creëren, waarin het normaal is elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.

Dat dwingt daders hun gedrag te corrigeren en kan escalatie voorkomen. Recente meldingen over grensoverschrijdend gedrag in de vorm van agressie en intimidatie bij het populaire televisieprogramma De Wereld Draait Door, laten zien dat er nog veel werk aan de winkel is voor werkgevers en werknemers. De gang van zaken bij dit programma wijst wel uit dat werknemers beschadigd kunnen raken. Niet alleen door het vernederende gedrag van een of meer invloedrijke personen, maar óók omdat leidinggevenden niet ingrepen of zelfs meededen.

Jarenlang konden leidinggevenden zich misdragen zonder dat dit consequenties had. Maar ook werknemers keken weg en schoten hun collega’s niet te hulp. Dit heeft te maken met het soort organisatie en de bedrijfscultuur. Er is sprake van een onveilige werkomgeving waarin macht en afhankelijkheidsrelaties de boventoon voerde. Uiteindelijk leidde dit tot verzuim of werknemers die jaren na dato nog een onveilig gevoel ervaren.

Kwetsbaar door tijdelijk contract

Vooral in bepaalde sectoren zoals kunst en media, hoger onderwijs, maar ook de politiek en sport, is verhoudingsgewijs meer risico op grensoverschrijdend gedrag. Ze kenmerken zich door concentratie van macht bij enkele personen, hoge werkdruk en veel onderlinge concurrentie. Ook de grote inzet van flexwerkers is een risicofactor. Het gebruik van korte, tijdelijke contracten houdt baanonzekerheid in stand, en dat maakt werknemers kwetsbaar. Uit angst hun baan te verliezen, zullen werknemers wegkijken.

Beleid tegen risico’s ongewenst gedrag

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om beleid te voeren om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) door ongewenst gedrag tegen te gaan. Hieronder vallen agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en pesten. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon , het hebben van een gedragscode en het instellen van een klachtencommissie (tool)  moeten hiervan onderdeel zijn. Verder moet er een goede meldprocedure zijn en moeten meldingen opgevolgd worden.

Lees hier alles over omgaan met ongewenst gedrag.