Ongewenst gedrag

Laastste update op 4 mei 2023

Poppodia en -festivals willen een veilige omgeving bieden voor iedereen (artiesten, personeel, publiek).

Publiekscampagne ‘Ben je oké?’

Voor het voorkomen en beperken van ongewenst gedrag van publiek is in 2018 de campagne ‘Ben je oké?’ gelanceerd. Bekijk hier de website van de publiekscampagne ‘Ben je oké?’ die Rutgers in samenwerking met onder andere de VNPF in 2019 lanceerde. Er is een toolkit beschikbaar voor podia en festivals met een instructiekaart, posters en video’s voor personeel en publiek.

Celebrate Safe

Celebrate Safe is een platform met tips en betrouwbare informatie over bewust en veilig raven, clubben, festivals en concerten bezoeken. Samen met meer dan 100 podia, clubeigenaren en organisatoren is de Celebrate Safe campagne opgezet om bezoekers van evenementen, festivals en clubs op een laagdrempelige manier te wijzen op de risico’s gerelateerd aan cultureel uitgaan (denk aan alcohol, drugs maar ook aan gehoorschade en onveilige seks) en hoe deze risico’s te beperken. Ontdek meer over Celebrate Safe in het Factsheet, of check de FAQ.

Mores.online

Mores.online is een onafhankelijk meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector, waarbij de VNPF ook is aangesloten.

Model meldregeling ongewenst gedrag

Met dit voorbeeld (2022) van een meldregeling voor VNPF-leden kan je als podium of festival voor een duidelijke procedure zorgen voor het melden van ongewenst gedrag. Het biedt organisaties handvatten over herkennen van seksuele intimidatie, de wettelijke regels en welke maatregelen bijdragen aan een veilige omgeving, zoals het instellen van een vertrouwenspersoon.

Inkoop

In het ledenvoordeel pakket voor VNPF-leden zijn enkele aanbieders actief die ook kunnen helpen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van ongewenst gedrag:

  • BHV.NL biedt diverse trainingen aan voor jouw medewerkers met betrekking tot omgaan met ongewenst gedrag en agressie. Kijk hier voor meer informatie over hun kortingsaanbod voor VNPF-leden.
  • ArboNed biedt VNPF-leden een module aan voor het regelen van een vertrouwenspersoon. Bekijk hier meer informatie daarover.