Ongewenst gedrag

Laastste update op 8 april 2024

Poppodia en -festivals willen een veilige omgeving bieden voor iedereen (artiesten, personeel, publiek). Hieronder vind je een aantal initiatieven, campagnes, tools en diensten die daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Taskforce GO!- gedragscode

Taskforce GO! heeft als doel om een veilig werkklimaat te realiseren voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse muzieksector. We zetten ons in voor een sector waarin ieders talent kan floreren, eenieders grenzen worden gerespecteerd en iedereen de ruimte heeft om zichzelf te zijn, ongeacht sekse, genderexpressie, etniciteit, culturele achtergrond, leeftijd of andere factoren. In Taskforce GO! zijn vertegenwoordigers betrokken van BumaStemra, Sena, MMF, STOMP, BAM! Popauteurs, NMUV, NVPI, Ntb/Kunstenbond, Kunstenbond, VNPF, Warner Music en VCTN. Met deze samenwerking is de gedragscode opgesteld die iedereen kan hanteren op de werkvloer.  Gezamenlijk ambiëren zij de drijvende kracht te zijn achter structurele verandering binnen de sector, om te komen tot een veilige en inclusieve werkomgeving.

Ik zet de toon – campagne voor muziekprofessionals

In januari 2024 lanceerde de Taskforce GO! een landelijke campagne gericht op muziekprofessionals. Met de campagne ‘Ik zet de toon’ wil Taskforce GO! grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken, bewustwording over het probleem vergroten en muziekprofessionals aanspreken op hun verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te waarborgen. In de campagne zetten verschillende bekende ambassadeurs uit de muzieksector de toon door zelf invulling te geven aan hoe zij grensoverschrijdend gedrag tegengaan. Bekijk hier hoe jij jouw organisatie een veilige en inclusieve werkomgeving maakt.

Ben je oké? – publiekscampagne

Voor het voorkomen en beperken van ongewenst gedrag van publiek is in 2018 de publiekscampagne ‘Ben je oké?’ gelanceerd. Bekijk hier de website van de publiekscampagne ‘Ben je oké?’ die Rutgers in samenwerking met onder andere de VNPF in 2019 lanceerde. Er is een toolkit beschikbaar voor podia en festivals met een instructiekaart, posters en video’s voor personeel en publiek.

Celebrate Safe – publiekscampagne

Celebrate Safe is een platform met tips en betrouwbare informatie over bewust en veilig raven, clubben, festivals en concerten bezoeken. Samen met meer dan 100 podia, clubeigenaren en organisatoren is de Celebrate Safe campagne opgezet om bezoekers van evenementen, festivals en clubs op een laagdrempelige manier te wijzen op de risico’s gerelateerd aan cultureel uitgaan (denk aan alcohol, drugs maar ook aan gehoorschade en onveilige seks) en hoe deze risico’s te beperken. Ontdek meer over Celebrate Safe in het Factsheet, of check de FAQ.

Mores.online – meldpunt

VNPF is aangesloten bij Mores, steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector. Met de aansluiting bij Mores committeert onze organisatie zich aan het actief tegengaan van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Mores biedt een vangnet voor werkenden en studenten in de culturele, creatieve en mediasector. Heb je te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en kun of wil je niet bij een vertrouwenspersoon van je eigen organisatie of opdrachtgever terecht? Neem dan via WhatsApp of mail contact op met één van de vertrouwenspersonen van Mores. De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk en in vertrouwelijkheid. De mogelijkheden voor melders, de verantwoordelijkheden van leidinggevenden en werknemers en de werkwijze van de vertrouwenspersonen zijn uitgewerkt in de Handreiking grensoverschrijdend gedrag.

Contactgegevens en meer informatie kan je vinden door te kijken op Mores.online

Model meldregeling ongewenst gedrag

Met dit voorbeeld (2022) van een meldregeling voor VNPF-leden kan je als podium of festival voor een duidelijke procedure zorgen voor het melden van ongewenst gedrag. Het biedt organisaties handvatten over herkennen van seksuele intimidatie, de wettelijke regels en welke maatregelen bijdragen aan een veilige omgeving, zoals het instellen van een vertrouwenspersoon.

Inkoop (trainingen en vertrouwenspersoon)

In het ledenvoordeel pakket voor VNPF-leden zijn enkele aanbieders actief die ook kunnen helpen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van ongewenst gedrag:

  • BHV.NL biedt diverse trainingen aan voor jouw medewerkers met betrekking tot omgaan met ongewenst gedrag en agressie. Kijk hier voor meer informatie over hun kortingsaanbod voor VNPF-leden.
  • ArboNed biedt VNPF-leden een module aan voor het regelen van een vertrouwenspersoon. Bekijk hier meer informatie daarover.