Bron

digiPACCT

Verschillende digitale HR kennissessies en live netwerkbijeenkomsten

2 februari 2023

Verschillende digitale HR kennissessies en live netwerkbijeenkomsten

digiPACCT is hét platform voor HR en arbeidsvoorwaarden voor iedereen met HR-taken in de culturele en creatieve sector. Samenwerking, netwerken en het delen van kennis staan centraal.

Ook dit jaar organiseert digiPACCT weer verschillende digitale kennissessies en live netwerkbijeenkomsten zodat ook jij in de gelegenheid wordt gesteld om over HR-gerelateerde thema’s in gesprek te gaan met collega’s uit de popsector en cultuursector. Om erachter te komen welke thema’s er op dit moment spelen in jullie praktijk heeft digiPACCT een 'korte' vragenlijst opgesteld. Het invullen hiervan duurt circa 10 minuten. Daarnaast helpt het invullen van deze vragenlijst digiPACCT met het verder professionaliseren van het platform  en daarmee HR in de culturele en creatieve sector.

Vragenlijst

Klik hier om de vragenlijst te starten of kopieer en plak de volgende link in je browser: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyc3G1YVt72U3qwml4VOh43EupTcDDALGonUrV8ClnI3uMaQ/viewform?usp=sf_link

Wat is digiPACCT?

Het platform bestaat uit vier pijlers:

  • Kennisbank: een compleet overzicht van de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder collectieve arbeidsvoorwaarden maar ook honorarium- en andere richtlijnen.
  • HR-Community: een interactieve online omgeving waarin professionals met elkaar in contact kunnen komen voor het uitwisselen van kennis en sectorbreed overleg. Op basis van de besproken onderwerpen kunnen FAQ’s en ‘best practices’ worden toegevoegd aan de kennisbank.
  • Online kennissessies: een maandelijkse (digitale) bijeenkomsten om actuele thema’s, trends en ontwikkelingen te bespreken of een webinar om een specifiek onderwerp nader te behandelen, onder leiding van experts uit het veld.
  • Netwerkbijeenkomsten: zodra de coronamaatregelen het toelaten kan een of twee keer per jaar een live bijeenkomst worden georganiseerd waarbij een specifiek thema wordt uitgelicht en professionals in levenden lijve met elkaar kunnen netwerken.