Verslaglegging expertmeeting satellietrekening cultuur

23 november 2021

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het CBS een tweede editie van de satellietrekening cultuur en media samengesteld.

Zie hier:

De laatste satellietrekening laat zien dat de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie in 2018 3,4 procent bedroeg – een aandeel dat vergelijkbaar is met de 3,5 procent gemeten in 2015. De werkgelegenheid steeg tussen 2015 en 2018 daarnaast van 300,000 naar 330,000 banen, en ook de overheidsuitgaven aan cultuur en media namen toe (van 1,3 procent in 2015 tot 1,5 procent in 2018). De domeinen binnen cultuur en media laten echter een uiteenlopend beeld zien.

Tijdens de expertmeeting is met deelnemers ingegaan op de onderzoeksresultaten en de implicaties daarvan voor huidig en toekomstig beleid.