Bron

VSCD / NAPK / VNPF

VNPF, VSCD en NAPK organiseren: kenniscongres één overheid

10 februari 2024

VNPF, VSCD en NAPK organiseren: kenniscongres één overheid

O.a. deze drie brancheorganisaties markeren met dit congres het begin van een lobbytraject waarin ze een visie en standpunten ten aanzien van een wettelijke verankering voor een nieuw cultuurbestel willen vormgeven.

Dit ook in het kader van de voorbereidingen op bestelwijzigingen m.i.v. 2029. Het congres biedt een platform voor diverse partijen uit de podiumkunstensector om samen te komen en na te denken over deze belangrijke, eerste stappen. De aanwezige partijen streven ernaar om aan het eind van het congres een intentieverklaring en uitvoeringsstrategie op te stellen, dat als leidraad kan dienen om uiteindelijk tot de beoogde wettelijke verankering te komen

Het begrip ‘één overheid’

Er staan, naast en mét cultuur, grote opgaven op de maatschappelijke agenda. Al dit soort opgaven vragen om een betekenisvolle rol van de overheid. Een overheid die in kan spelen op veranderende omstandigheden en zorgt voor effectieve verbindingen naar zowel burgers als private en maatschappelijke organisaties zodat ook zij hun bijdrage kunnen leveren. De samenleving heeft overheden nodig die door intensieve samenwerking als één overheid opereren.

Iedereen die zich beleidsmatig met kunst, cultuur en de creatieve sector bezig houdt wil een vitaal bestel waarin cultuur van en voor iedereen is. Een bestel waarin iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot cultuuraanbod, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Elke culturele discipline of genre moet daarbinnen aan bod kunnen komen. De Raad voor Cultuur heeft net een advies afgegeven voor een nieuw cultuurbestel vanaf 2029 waarin hier ook aandacht voor is. Dit biedt ruimte om het stelsel fundamenteel te doordenken en daar vervolg aan te geven. Een belangrijk wens van de organisatoren van dit congres met betrekking tot de stelstelwijziging is ook een wettelijke verankering van de verantwoordelijkheden van provincies en gemeenten met betrekking tot kunst en cultuur. Op dit moment is alleen de verantwoordelijkheid van het rijk vastgelegd in de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Deze wet vormt de basis voor het verstrekken van specifieke rijkssubsidies voor cultuur, o.a. via cultuurfondsen. Dit is hoofdzakelijk op instituten en makers (producerende entiteiten) gericht.

Meer achtergrond

Eerste, besloten deel

Het eerste, besloten gedeelte van het Kenniscongres (er is ook een tweede deel met een debat, waar van aanwezigen een minder actieve rol wordt verwacht en waarvoor breder wordt uitgenodigd) omvat drie zogenaamde break out rooms (landelijke/rijksoverheid, provincies en gemeenten) waar leden van de drie brancheverenigingen in gesprek zullen gaan met experts uit de culturele sector, ambtenaren van OCW, IPO en de VNG, evenals ambtenaren van individuele gemeenten. Samen gaan we ons buigen over vraagstukken met betrekking tot verantwoordelijkheid, haalbaarheid, financiering en voortgang van een nieuw cultuurbestel vanaf 2029.

Programma, eerste, besloten deel van de dag

 • 10: 30 – 11.00 uur inloop gasten Kenniscongres Eén Overheid
 • 10: 00 – 12.15 uur plenair gedeelte (waaronder presentie Klaas Gravesteijn, directeur
  Vereniging van Openbare Bibliotheken, over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)
 • 12:15 – 13.00 uur lunch
 • 12:00 – 14.30 uur break out rooms

Het tweede deel van het congres is bedoeld om in gesprek te gaan met de nieuwe woordvoerders cultuur van de Tweede Kamer, gedeputeerden en wethouders over dit nieuwe cultuurbestel.

Programma tweede, openbare deel van de dag

 • Onder leiding van gesprekleider Lene Grooten vindt het gesprek plaats over de eerste ideeën die zijn gevormd ten aanzien van de wettelijke verankering voor de podiumkunstensector, zoals dat bijvoorbeeld met Bibliotheken en de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.
 • Kristel Baele (voorzitter van de Raad voor Cultuur) zal een korte toelichting geven op het advies “Toegang tot cultuur” en de kaderwet waar ook de Raad voor Cultuur voor pleit.
 • Vervolgens zullen bestuurders van verschillende overheden (Rijk, provincie en gemeente) met elkaar in gesprek gaan. En uiteraard nodigen wij ook jou van harte uit om mee te praten over dit onderwerp. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke informele afsluiting, waar ruimte is voor ontmoeting en kennismaking, onder andere met (de nieuwe) cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer.

Praktisch: Waar en hoe laat?

 • woensdag 13 maart 2024
 • TivoliVredenburg, Utrecht
 • 14: 45 – 16.00 uur
 • na afloop is er een gezamenlijke informele afsluiting.

Praktisch: Hoe aanmelden?

 • Je kunt je aanmelden via de onderstaande link. Aanmelding is op volgorde van binnenkomst. Er is maximaal plek voor 50 VNPF-deelnemers. Aanmelden moet via deze link.
 • NB: voor het eerste deel (een werksessie) heeft de VNPF leden uit de G12 uitgenodigd. Indien zij ook naar dit deel willen moeten zij zich ook apart voor het tweede deel aanmelden.