Werkkostenregeling (WKR) in 2021 verruimd als coronamaatregel

3 februari 2021

Voor 2021 is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) verhoogd naar 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon, plus 1,18% van de loonsom boven de € 400.000. Dit betreft een tijdelijke verruiming (voor heel 2021) in verband met de coronacrisis, als onderdeel van het huidige steun- en herstelpakket van de overheid.

Vanaf 2021 valt hier ook scholing onder die een werknemer helpt om inkomen te verwerven, zoals omscholing als onderdeel van een sociaal plan.

Werkkostenregeling
De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 verplicht. Als werkgever kun je via de werkkostenregeling allerlei zaken aan jouw personeel belastingvrij vergoeden en verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket of een bonus. Die kunnen onbelast blijven als het totaal van vergoedingen en verstrekkingen niet méér bedraagt dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’. Die bereken je door een bepaald percentage van de fiscale loonsom te nemen.

Vrije ruimte
In 2019 was de vrije ruimte 1,7% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon, plus 1,2% van de loonsom boven de € 400.000.

In 2020 was, als coronamaatregel, de vrije ruimte tijdelijk verruimd naar 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon, plus 1,2% van de loonsom boven de € 400.000.

In 2021 is, als coronamaatregel, de vrije ruimte tijdelijk verruimd naar 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon van jullie werknemers (kolom 14 van de loonstaat), plus 1,18% van de loonsom boven de € 400.000.

Belastingconvenant voor poppodia
In het Belastingconvenant voor poppodia wordt een vast percentage van de vrije ruimte gereserveerd voor sectorspecifieke vergoedingen. Dit betreft uitsluitend introducée bezoeken (gastenlijst) van werknemers. Het overige deel (%) van de vrije ruimte kan door de inhoudingsplichtige vrij worden besteed.

Het convenant is verlengd voor 2021. De informatie en nieuwe documenten zijn in december 2020 reeds hier gepubliceerd. Vanwege de recente wijzigingen per 2021 enerzijds wat betreft de hogere maximale vrijwilligersvergoedingen (lees hier) en anderzijds de hogere vrije ruimte in de WKR,  worden de documenten zo spoedig mogelijk gecorrigeerd en opnieuw gepubliceerd. VNPF-leden ontvangen hierover ook nog een bericht per email.