Wijzigingen werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2021

3 februari 2021

Per 1 januari 2021 is de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) 1,7% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon, plus 1,18% van de loonsom boven de € 400.000.

Vanaf 2021 valt hier ook scholing onder die een werknemer helpt om inkomen te verwerven, zoals omscholing als onderdeel van een sociaal plan.

De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 verplicht. Binnen de WKR zijn een aantal vergoedingen uitgezonderd die je onbelast aan je werknemers kunt verstrekken. Dit zijn gerichte vrijstellingen.

In 2019 was de vrije ruimte 1,7% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon, plus 1,2% van de loonsom boven de € 400.000.

In 2020 was, als coronamaatregel, de vrije ruimte tijdelijk verruimd naar 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon, plus 1,2% van de loonsom boven de € 400.000.

In het Belastingconvenant voor poppodia wordt een vast percentage van de vrije ruimte gereserveerd voor sectorspecifieke vergoedingen. Dit betreft uitsluitend introducée bezoeken (gastenlijst) van werknemers. Het overige deel (%) van de vrije ruimte kan door de inhoudingsplichtige vrij worden besteed.

Het convenant is verlengd voor 2021. De informatie en nieuwe documenten worden in december 2020 hier gepubliceerd. Voor poppodia die in 2021 deelnemen aan het convenant geldt:

  • Voor poppodia zonder introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, geldt dat het aandeel in het convenant poppodia is vastgesteld op 0% van de vrije ruimte WKR. Resteert 100% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.
     
  • Voor poppodia met introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, zonder payrollers, geldt dat het aandeel in het convenant poppodia is vastgesteld op 20% van de vrije ruimte WKR. Resteert 80% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.
  • Voor poppodia met introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, met payrollers, geldt dat:

    – Voor eigen medewerkers in loondienst: het aandeel in het convenant poppodia is vastgesteld op 10% van de vrije ruimte WKR. Resteert 90% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

    – Voor de medewerkers via payrollbedrijf: het aandeel in het convenant poppodia is vastgesteld op 30% van de vrije ruimte WKR. Resteert 70% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.