Live DMA

Laastste update op 20 maart 2023

Live DMA is de overkoepelende vereniging van twintig brancheorganisaties voor poppodia en -festivals in diverse Europese landen en regio’s. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij ruim 3.000 poppodia en -festivals in Europa.

Live DMA heeft als doelstellingen het promoten van live popmuziek als kunst- en cultuurvorm, het verbeteren van randvoorwaarden voor poppodia en -festivals, representatie, professionalisering, kennisuitwisseling en belangenbehartiging. Daarnaast treedt Live DMA op als woordvoerder van de Europese poppodia en -festivals inzake artistieke, culturele, sociale, politieke en economische kwesties, bijvoorbeeld richting het Europees Parlement.

Lees hier meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van Live DMA en bekijk hier een video over Live DMA.

 

Live DMA leden

Op dit moment zijn de volgende netwerken aangesloten bij Live DMA:

 

Live Style Europe II

In 2021, heeft de Europese Commissie subsidie toegekend aan Live DMA vanuit het Creative Europe programme om het project Live Style Europe II (2022-2024) te ontwikkelen. Hiermee kunnen de activiteiten van Live DMA uit het eerdere project Live Style Europe (2018-2021) worden voortgezet. Kijk hier voor meer informatie.

 

The Survey

Een van de projecten van Live DMA is ‘The Survey’, waarmee de dataverzameling van poppodia in Europese landen wordt gesynchroniseerd en gebundeld om betrouwbare inzichten te kunnen geven in verschillen en overeenkomsten in de bedrijfsvoering van bepaalde typen poppodia in bepaalde Europese regio’s. Ook kunnen zo trends en ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt, zoals de effecten en impact van de COVID-19-pandemie in 2020 en 2021. De cijfers van VNPF-podiumleden vanuit het Poppodium Analyse Systeem (PAS) zijn hier ook in opgenomen. Kijk hier voor meer informatie en diverse publicaties.

Live DMA is ook actief betrokken bij andere Europese culturele netwerken en projecten om invloed uit te kunnen oefenen op cultuurbeleid, zoals:

 

Music Moves Europeoprichting European Music Observatory

In 2020 verscheen het eindrapport van een haalbaarheidsstudie, geleid door KEA en Panteia, voor de oprichting van een European Music Observatory. Het onderzocht de mogelijkheden tot oprichting van een organisatie voor gegevensverzameling binnen de muzieksector.

 

European Music Council

Live DMA is lid van de European Music Council, een ledenorganisatie die optreedt als belanghebbende voor de Europese muzieksector en waarin allerlei soorten muziekgenres op verschillende niveaus zijn opgenomen. Sinds juni 2018 is Live DMA-coördinator Audrey Guerre gekozen bestuurslid van de European Music Council en in 2021 is ze verkozen tot vicevoorzitter.

 

Music Moves Europe – Talent Awards

De Music Moves Europe Talent Awards is de prijs van de Europese Unie voor populaire en hedendaagse muziek die elk jaar wordt uitgereikt aan opkomende artiesten die het Europese geluid van vandaag en morgen vertegenwoordigen.
De awards worden uitgevoerd en uitgereikt door ESNS en Reeperbahn Festival. Live DMA vormt samen met zeven andere Europese netwerken de adviesraad van de Music Moves Europe Talent Awards.

 

EMX – Europese muziekexport

Het EMX-project is gericht op het testen van nieuwe strategieën om de Europese muziekexport te ontwikkelen en te promoten. Het doel is om de internationale positie van de EU-muzieksector te versterken, nieuwe kennis voor de Europese muziekexport te genereren door middel van onderzoek en innovatieve acties.  Dit alles hand in hand met netwerken die Europese muziekprofessionals, artiesten, musici, auteurs en componisten vertegenwoordigen. Live DMA is onderdeel van de Adviescommissie van EMX.

 

Keychange

Keychange is een wereldwijd netwerk en beweging die werkt aan een totale herstructurering van de muziekindustrie om volledige gendergelijkheid te bereiken. Met zijn Pledge biedt Keychange een effectieve tool en ondersteuning op maat om de vertegenwoordiging in de muziekwereld te vergroten.
Live DMA ondertekende de Keychange Pledge in 2021.