Organisatie

Stichting Eurosonic Noorderslag, Groningen

Soort vacature

Directie

Tijd

38 uur

Algemeen Directeur Bestuurder

Eurosonic Noorderslag (ESNS) is voor Europese artiesten en professionals werkzaam in de muzieksector het belangrijkste muziekplatform voor talentontwikkeling binnen en buiten Europa. De primaire activiteiten zijn de jaarlijkse conferentie, de festivals Eurosonic en Noorderslag in Groningen en de Europese projecten: Music Moves Europe Awards en ESNS Exchange. Daarnaast voert ESNS nog projecten uit als Hit the North, Radar & Analytics en de Music Moves Europe Dialogues.

De Functie van directeur bestuurder

De directeur bestuurder is als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor het inhoudelijke en zakelijke beleid van stichting Eurosonic Noorderslag.

De directeur

 • zet de strategische lijnen uit,
 • geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken,
 • is de belangrijkste gesprekspartner voor nationale en internationale partners en stakeholders,
 • voert een financieel verantwoord beleid,
 • is voorzitter van het managementteam.

De stichting Eurosonic Noorderslag

ESNS trekt ieder jaar in januari honderden Europese acts, duizenden professionals en bezoekers naar Groningen. Het biedt een podium en springplank voor nieuw talent, op en om het podium. Nieuwe ontwikkelingen in de muziek en in de muziekbusiness worden hier het eerst gepresenteerd. Honderden optredens en drie dagen conferentie trekken de aandacht van nationale en internationale media, van ondernemingen en instellingen in de muziekbranche en van een groot en divers publiek. Het is daarmee het belangrijkste muziekevenement voor Groningen en het meest toonaangevende in Europa.
Maar ESNS is meer dan een festival. Het hele jaar door wordt gewerkt aan talentontwikkelingsprojecten als Hit the North en Europese projecten, zoals Music Moves Europe Awards, ESNS Exchange, Radar & Analytics en de Music Moves Europe Dialogues.
De speerpunten van het beleid zijn de komende jaren: Europese artiesten wereldwijd een podium bieden, Nederlandse artiesten centraal zetten, inspiratiebron zijn voor de sector op het gebied van duurzaamheid, innovatie, verjonging, diversiteit en inclusie.

ESNS werkt volgens de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur. De stichting is ook aangesloten bij de Green Deal en Keychange. ESNS wil dat haar organisatie een afspiegeling is van de wereld waarin we leven.

Eurosonic Noorderslag is georganiseerd in de afdelingen Programma, Marketing, Productie, Business & Development en Bedrijfsvoering. De stichting werkt met een jaarbegroting van ruim 6 miljoen euro. Ongeveer de helft van haar inkomsten bestaat uit bijdragen van de Europese Commissie, het ministerie van OCW, provincie en gemeente Groningen, publieke en private fondsen. Naast inkomsten uit kaartverkoop zijn de sponsorbijdragen van bedrijven belangrijk voor het financiële resultaat.

Vereisten

ESNS zoekt

 • een professional met ruime ervaring in het besturen van complexe organisaties in de muzieksector of andere verwante culturele sector,
 • sterke affiniteit,
 • met grondige kennis van financiële bedrijfsvoering en ondernemerschap,
 • bekend met het werken in bestuurlijk politieke omgeving,
 • een strategisch leider met visie op de positionering en profilering van Eurosonic Noorderslag als het podium en de motor voor vernieuwing in de muzieksector,
 • een inspirator met oog voor de kwaliteiten van de individuele medewerkers,
 • een onafhankelijk, kritisch en creatief denker die ontwikkelingen signaleert, de koers bepaalt en deze vasthoudt,
 • een leider met brede kennis op het gebied van muziek en de muziekindustrie,
 • een relevant netwerk,
 • een band met Groningen is een pré.

Met diversiteit en inclusie als leidende principes, wil ESNS met de samenstelling van het medewerkersbestand onze samenleving representeren. Er wordt met nadruk gekeken naar sollicitaties van kandidaten die de organisatie vanuit dat perspectief completeren.

ESNS biedt

 • een belangrijke functie in de Nederlandse en Europese muzieksector,
 • de kans om leiding te geven aan een dynamische organisatie met gedegen ontwikkelingsplannen en de ambitie om wereldwijd haar positie verder te versterken,
 • een fulltime aanstelling,
 • een beloning passend bij de zwaarte en de complexiteit van de functie.

De procedure

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan voor 1 november 2023 uw CV en motivatie in via ons sollicitatieformulier via de website.

Het in overleg met de kandidaat raadplegen van referenten en het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Mogelijk maakt ook een assessment daar deel van uit.

Voor nadere informatie of een verkennend gesprek kun je contact opnemen met Jeroen van Erp, voorzitter van de Raad van Toezicht, of Frans Vreeke, directeur bestuurder a.i., via frans.vreeke@esns.nl of 050 744 03 35 (vragen naar Marijke Woering).
De gesprekken vinden plaats op een locatie in Groningen in de tweede helft van november.