Organisatie

TivoliVredenburg, Utrecht

Soort vacature

Overig

Tijd

0 uur

Toezichthouder met artistiek profiel

In TivoliVredenburg komen alle muziekgenres bij elkaar. Met meer dan een miljoen bezoekers per jaar zijn we het grootste podium van Nederland, midden in Utrecht. Naast de vele concerten zijn we ook een huis voor kennis & debat, literatuur en andere vormen van kunst. Daarnaast verzorgen we congressen en andere zakelijke evenementen. Met zes zalen, pleinen, een open podium, een café en restaurant en talloze festivals is er altijd wat te beleven. Vanuit de missie ‘een leven lang muziek voor iedereen’ bedienen wij een publiek in alle leeftijden uit alle lagen van de samenleving. We geloven in de kracht van diversiteit & inclusiviteit om tot nog mooiere resultaten te komen. Open voor iedereen, met programma’s die ontroeren, prikkelen en uitdagen. Dat is waar muziek en cultuur voor staan en waar onze medewerkers zich met hart en ziel voor inzetten.

TIVOLIVREDENBURG ZOEKT NIEUWE TOEZICHTHOUDER MET ARTISTIEK PROFIEL

Met ingang van half december 2023 heeft TivoliVredenburg een vacature in de raad van toezicht.

De Raad van Toezicht van TivoliVredenburg heeft een toetsende en adviserende rol. Zij ziet toe op het goed functioneren van onze driehoofdige directie, fungeert als klankbord en denkt mee over het te voeren beleid. Onze Raad van Toezicht heeft een gemengde samenstelling van zeven personen en vergadert in een open en collegiale sfeer. De huidige samenstelling vind je hier: https://www.tivolivredenburg.nl/over/organisatie/

WIE ZOEKEN WIJ
Wij zoeken voor deze functie iemand uit het culturele werkveld die ons uitdaagt en prikkelt om TivoliVredenburg artistiek-inhoudelijk up to date te houden, in de volle breedte van wat we zijn en waar we voor staan.

Leden van de Raad van Toezicht beschikken in het algemeen over:
– Algemene bestuurlijke kwaliteiten en bij voorkeur ervaring als toezichthouder of bestuurder;
– Een onafhankelijke en oorspronkelijke inbreng die zowel getuigt van lef als van realiteitszin;
– Het vermogen om strategisch te sparren met en een spiegel voor te houden aan directie en mede-toezichthouders;
– Affiniteit met kunst en cultuur;
– Goede communicatieve vaardigheden.

Het volledige profiel van de Raad van Toezicht vind je hier: https://www.tivolivredenburg.nl/wp-content/uploads/2023/10/Profielschets-Raad-van-toezicht-TivoliVredenburg.pdf

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken we naar een goede balans in deskundigheid, achtergrond en netwerk van de leden. Ook streven we naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende gemeenschappen, leeftijdsgroepen en gender. De Raad van Toezicht onderschrijft hierin de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf keer per jaar. De Auditcommissie voert voorafgaand aan elke vergadering een eigen, voorbereidend overleg. Leden van de Raad van Toezicht zijn verder regelmatig aanwezig bij speciale gelegenheden zoals bijzondere concerten en festivals. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog een periode van vier jaar.

BELANGSTELLING?
Je kunt je interesse kenbaar maken door je cv, voorzien van een korte motivatie, uiterlijk 6 november aanstaande in te zenden via bovenstaande deze link. Wij streven ernaar half november de gesprekken te voeren.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de Raad van Toezicht: Miriam ter Beek, miriam.ter.beek@tivolivredenburg.nl.