Organisatie

Bibelot, Dordrecht

Soort vacature

Bestuur

Tijd

1 uur

Toezichthouder

Stichting Bibelot is een ondernemend poppodium in Dordrecht met jaarlijks ruim 200 publieksactiviteiten en 70.000 bezoekers. Sinds een klein jaar hanteert Bibelot het 'raad van toezicht-model'. De raad van toezicht functioneert als klankbord en werkgever voor de directeur-bestuurder. Belangrijke besluiten zijn voorbehouden aan de raad van toezicht.

Bibelot is op zoek naar één of meerdere toezichthouders, in het bijzonder naar een toezichthouder die ervaring heeft in het besturen van een culturele instelling. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De jaarlijkse belasting is 25 tot 35 uur.

Meer informatie over deze vacature, waaronder de statuten en reglementen, zijn te vinden op onze website. Bij belangstelling kunt u contact leggen met David van Wijngaarden via david@bibelot.net