Organisatie

P60, Amstelveen

Soort vacature

Bestuur

Tijd

2 uur

Voorzitter Raad van Toezicht

P60 is sinds 2001 het poppodium van Amstelveen. Jaarlijks bezoeken zo’n 45.000 bezoekers ongeveer 200 concerten, clubnachten, workshops en andere evenementen. P60 streeft ernaar hèt podium te zijn van en voor Amstelveners. De grote concertzaal met 600 staanplaatsen heeft een uitstekende akoestiek. Ook heeft P60 een café en oefenruimtes. Bovendien heeft P60 geïnvesteerd in de meest geavanceerde streaming technologie. Hiermee kunnen optredens, evenementen en livestreams, worden opgenomen en uitgezonden, ook voor externe opdrachtgevers. P60 besteedt veel aandacht aan talentontwikkeling. Zo zijn er drie oefenruimtes waarin bands en dj’s muziek kunnen maken. Ook zijn er workshops (o.a. dj/producer, singer/songwriter, concertfotografie) en is er voor de ontwikkeling van zangtalent The Voice Factory of het Popkoor Amstelveen.

Ontwikkelingen

In 2019 is een plan uitgevoerd om meer focus in de programmering aan te brengen, de horeca een facelift te geven en verder te professionaliseren en de algehele uitstraling van P60 te verfrissen. Met als doelstellingen 1) beter aan te sluiten bij de wensen van het Amstelveense publiek, 2) meer publiek aan te trekken en 3) stijgende inkomsten te realiseren. Na een veelbelovende start stak Corona een spaak in het wiel. Nu zijn we weer met frisse energie en nieuwe plannen uit de startblokken gekomen.

De context voor het podium P60 gaat ingrijpend veranderen omdat het Amstelveense Stadshart een nieuwe impuls moet gaan krijgen om nopg aantrekkelijker te worden. Zo zal de Cultuurstrip, waarvan P60 een onderdeel is, worden verbouwd en vergroot. Dit biedt kansen en mogelijkheden voor P60 door het realiseren van nieuwe samenwerkingsverbanden, intensivering van de bestaande netwerken en het gezamenlijk zoeken naar creatieve oplossingen.

Organisatie en financiën

P60 werkt met een klein professioneel team (10 fte), verschillende stagiairs en meer dan 100 vrijwilligers. De begroting bedraagt op jaarbasis € 1,5 miljoen. Het podium heeft de ANBI status.

Beschrijving van de besturings- en toezichtfilosofie

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van P60. De RvT houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht. Het bestuur van P60 is opgedragen aan de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement.
De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke, culturele en economische belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).

De RvT komt ten minste vier keer per jaar bijeen voor een vergadering welke wordt voorbereid door de directeur/bestuurder. Leden van de RvT beschikken over voldoende tijd en mogelijkheden om zich vrij te maken voor de vergaderingen en deze voor te bereiden. Het wordt gewaardeerd dat leden van de RvT aanwezig zijn bij concerten/evenementen.

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht

 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de doelstelling en ambitie van de stichting.
 • Beschikken over een relevant netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
 • Zijn in staat het beleid van het bestuur te controleren, de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.

Specifieke eisen aan de voorzitter

 • Is zich bewust van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de RvT als geheel.
 • Draagt de verantwoordelijkheid als bewaker van de sfeer en de collegialiteit.
 • Beschikt over goede voorzitters-vaardigheden en heeft een cultureel hart.
 • Heeft ervaring in/met financieel toezicht en is in staat met de directeur te sparren v.w.b. de financiën.
 • Vervult een verbindende rol en is bij voorkeur een herkenbaar ‘Amstelveens gezicht’, kent de gemeente en is bekend met het politieke spel.
 • Stemt de (externe) activiteiten af in goede samenspraak met de bestuurder.
 • Houdt samen met een lid van de RvT 1x per jaar een functioneringsgesprek met de bestuurder.
 • Is 4-8 uur per maand beschikbaar.

Competenties

 • constructief en verbindend
 • ondernemend en resultaatgericht
 • samenwerkingsgericht
 • stevig en overtuigend
 • open en betrokken
 • communicatief

Procedure

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht; Mirjam Heijnen en Sandrijn Dekkers. P60 streeft ernaar de nieuwe voorzitter voor de zomer 2023 te kunnen benoemen.

Interesse?

De RvT van P60 laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze positie kun je bellen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People op 06-28284706.

Je interesse kan je kenbaar maken door een brief en CV uiterlijk maandag 15 mei 2023 via de website van Colourful People in te sturen. Er zijn gespreksrondes op 22 of 31 mei of 12 juni 2023.