Deze website maakt gebruik van cookies.

Horeca

  • Rookbeleid (handhaving VWA)

    Podia ervaren hinder omdat VWA-controleurs niet eenduidig handhaven. Dat soort inspecteurs opereren tamelijk autonoom. De VNPF heeft daar eerder bezwaar op gemaakt. 

  • Drank en Horecawet

    Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder 18 jaar geen alcohol meer kopen, consumeren of bij zich dragen in het openbaar. Bij overtreding is zowel de jongere strafbaar als degene die aan hem of haar alcohol verstrekt. 

  • HACCP-beginselen voor de horeca

    Podia en festivals werken vrijwel zonder uitzondering met levensmiddelen. Hygiënisch werken, meestal voedselveilig werken genoemd, is daarbij noodzakelijk en vanzelfsprekend. Daarvoor is via Europese regelgeving een uitgebreide norm opgesteld die geldt voor alle levensmiddelenbedrijven: de HACCP. De betekenis van deze internationale richtlijnen is opgenomen in de Hygiënecode voor de horeca.