Wet- en regelgeving

Laastste update op 20 maart 2023

Bij wet- en regelgeving omtrent horeca spelen zowel landelijke wetgeving (Alcoholwet), als lokale regels (Algemene Plaatselijke Verordening), als exploitatievergunningen voor individuele organisaties een rol.

In augustus 2021 trad de nieuwe Alcoholwet in werking, als vervanger van de Drank-en Horecawet. Een overzicht van wijzigingen in de wetgeving vind je hier.

 

Kijk hier voor informatie over wet-en regelgeving wat betreft het rookverbod in de horeca.

 

Als je als poppodium alcohol schenkt aan je bezoekers is het verplicht om barvrijwilligers een ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken’ (IVA) te geven. Informatie hierover is door VNPF-leden is op te vragen bij onze partner Stichting KEES.

 

Organisaties moeten ook zorgen voor een veilige en hygiënische manier van werken met voedsel en daarbij de regels volgen van het HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points). Als je werkt volgens de Hygiënecode van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voldoe je daarmee aan de HACCP-eisen. De Hygiënecode is hier te verkrijgen en voor VNPF-leden ook op te vragen bij het VNPF-bureau.

 

Naast de Alcoholwet zijn poppodia gebonden aan de ‘Algemene Plaatselijke Verordening’ (APV) van hun eigen gemeente. In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid, zoals bijvoorbeeld over het schenken van alcohol en over openings- en sluitingstijden. Er zijn verschillende wettelijke grondslagen voor de bepalingen in de APV. De meest belangrijke zijn de Gemeentewet, de Alcoholwet, het Activiteitenbesluit en per 2023 ook de Omgevingswet.

 

Uit de regels van de APV blijkt vaak dat ergens een vergunning of ontheffing voor nodig is die bij de gemeente aangevraagd kan worden. Indien je bezoekers wilt laten eten en drinken op jouw locatie heb je een exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Voor ruimere openingstijden (bijvoorbeeld voor nachtprogrammering) is soms een ontheffing nodig.

 

Controle op handhaving van de Alcoholwet en Hygiënecode vindt plaats door inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Controle op handhaving van de regels in de APV, vergunningen en ontheffingen vindt plaats door controleurs van de gemeente.