Bron

Fonds Cultuurparticipatie

Geef lokale makers een podium met MeeMaakPodia subsidieregeling

19 april 2023

Wil jij makers uit de omgeving betrekken bij jullie poppodium? Met deze subsidieregeling geef je lokale amateurs een podium.

Wil jij je omgeving betrekken bij jouw organisatie? Door bijvoorbeeld wijkbewoners (of andere communities) een podium te bieden, geef je hen een deel van de verantwoordelijkheid voor je programmering, positionering en identiteit....

Meemaken – Meedoen: hoe doe je dat? Ontdek hier de handreiking met ervaringen en praktische tips van 31 MeeMaakPodia

Culturele organisaties die het hele jaar door een presentatie- of podiumfunctie hebben en lokale ‘amateurs’ hierbij structureel betrekken, creëren een stevige binding met hun omgeving. Het is een manier van werken die bij veel podia eigenlijk al te doen gebruikelijk is.
Deze werkwijze kan je stapsgewijs doorvoeren: eerst nieuwe groepen/communities bereiken, ze leren kennen, ook van hén leren wat zij willen en hoe, en hen dan begeleiden in het zelf programmeren. Zo leer je van elkaar, om uiteindelijk, op gelijke voet, het podium ten volle te benutten – tot MeeMaken in het DNA zit van de hele organisatie.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Een culturele organisatie die de community al aantoonbaar structureel betrekt bij de invulling van hun presenteer- of podiumfunctie, en die werkwijze nu verder wil verankeren. Mogelijk ben je al eerder gehonoreerd in subsidieregeling MeeMaakPodia;
 • een culturele organisatie die de community incidenteel of in beperkte mate betrekt bij de invulling van hun presenteer- of podiumfunctie, en dit wil intensiveren en structureel doorvoeren in hun werkwijze.

Hoe ziet je project eruit?

Je project richt zich op één of meer stappen op weg naar een structurele werkwijze als MeeMaakPodium, zoals:

 • communitybuilding – breng partijen uit je omgeving in beweging en stimuleer samenwerking tussen cultuurmakers;
 • eigenaarschap – laat je omgeving de programmering verzorgen en democratiseer zo de podiumfunctie;
 • werkwijze – ontwikkel je werkwijze en activiteiten zo dat je een MeeMaakPodium wordt;
 • verankering en verduurzaming – maak de nieuwe werkwijze toekomstbestendig;
 • interne organisatieverandering – voer de nieuwe werkwijze door tot in het DNA van je organisatie.

In je aanvraag mag je beschrijven welke activiteiten je uitvoert en wat die concreet opleveren (output), maar je mag ook beschrijven welke stappen je gaat zetten om je doel te realiseren (outcome). Want de groepen die een eigen rol en stem krijgen, moeten (mee) kunnen bepalen welke activiteiten er precies plaatsvinden, dus wat de output gaat worden.

We zijn benieuwd naar je ideeën! Heb je vragen of twijfel je ergens over? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Belangrijke criteria

 • Je hebt een doorlopende presentatie- of podiumfunctie
 • Je betrekt lokale amateurs structureel
 • Je begeleidt hen van regie tot uitvoering en leert van elkaar

Aanvraagperiodes

 • 14 feb 2022 ⁠t/m 27 mrt 2024

Aanvraagbedragen

 • € 50.000 – 100.000

Documenten

Belangrijke criteria

Wat wel & wat niet?

MeeMaakPodium ben je met de hele organisatie. Je gaat als organisatie in transitie, van de techniek tot pr. Je leert van elkaar en kunt elkaars netwerk inzetten. Het is belangrijk dat je in de aanvraag laat zien ‘hoe’ je dat gaat doen. Het is niet voldoende als één medewerker zich bezig houdt met het MeeMaakPodium.

 

Als MeeMaakPodium bedenk je samen met je omgeving nieuwe projecten. Je gaat in een gelijkwaardige samenwerking aan de slag. Je bedenkt geen projecten voor de omgeving, maar met de omgeving. Het is niet voldoende als wijkbewoners in een klankbordgroep mogen meedenken over de programmering van je organisatie.

Goed om te weten

 • Je hebt een communityproject (minimaal 2 – maximaal 3 jaar) waarbij je de omgeving betrekt bij jouw organisatie – je biedt de community een podium en geeft hen een deel van de verantwoordelijkheid voor je programmering, positionering en identiteit.
 • Je project start niet voor je aanvraag is goedgekeurd (dit duurt maximaal 13 weken), maar wel binnen 6 maanden nadat je ons besluit hebt ontvangen.
 • Je kunt maximaal € 100.000 aanvragen. Het aangevraagde bedrag mag in het Europees deel van Nederland maximaal 60% van je projectkosten dekken. Aanvragen vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk mogen maximaal 80% van je projectkosten dekken. In je begroting neem je alle posten inclusief BTW op. De post onvoorzien op je begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen als je vanuit het Europese deel van Nederland aanvraagt. Als je aanvraagt vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk is dat maximaal 20%.
 • Je past de drie culturele codes toe, zoals beschreven in Artikel 1.6 van de subsidieregeling. (Hoezeer je aanvraag op deze codes wordt beoordeeld, hangt af van het bedrag dat je aanvraagt.)
 • Je neemt gedurende de looptijd van je project actief deel aan een begeleidingstraject.
  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het eind van het budget bereikt is. Begin daarom op tijd; wacht niet te lang met aanvragen.

Projecten in deze regeling