Bedrijfshulpverlening: verantwoordelijkheden en vereisten

Laastste update op 20 maart 2023

Een bedrijfshulpverlener (BHV'er) grijpt in als er sprake is van een ongeval of incident.

Wat doet een bedrijfshulpverlener?

De BHV’er schakelt hulpdiensten in, helpt bij het ontruimen van het pand en kan helpen bij het blussen van een brandje. Ook kan een BHV’er eenvoudige hulp verlenen bij iemand die onwel is geworden of gewond is geraakt. Verder organiseert een bedrijfshulpverlener ontruimingsoefeningen zodat werknemers weten wat de vluchtroutes zijn in geval van nood.

Een bedrijfshulpverlener is geen professionele hulpverlener. De BHV’er mag zichzelf niet in gevaar brengen bij het helpen van collega’s.

Volgens de Arbowet moeten er in een organisatie BHV’ers aanwezig zijn. Hoeveel hangt af van het aantal werknemers en van de risico’s in het bedrijf. BHV’ers moet ieder jaar bijscholing krijgen. Is de bedrijfshulpverlening niet in orde, dan kan de Inspectie maatregelen nemen. Er dan zelfs een boete opgelegd worden.

Zelf checken of je het arbobeleid op orde hebt?

Gebruik hiervoor de zelfinspectietool van de Nederlandse Arbeidsinspectie.