Risico Inventarisatie en Evaluatie

Laastste update op 20 maart 2023

Voor een gezond en veilig werkklimaat is een goede aanpak belangrijk. Hiervoor moet je onder andere een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie maken en een plan van aanpak. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie?

In een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) leg je vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in het bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueer je deze risico’s. Je onderzoekt hoeveel medewerkers er bloot worden gesteld aan een risico en hoe lang. Ook bekijk je hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak waarin je beschrijft welke maatregelen je neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

Wanneer moet je een RIE opstellen?

Podium RIE

De PodiumRIE is een digitaal instrument dat een aantal koepels in de podiumkunsten heeft laten ontwikkelen.

De PodiumRIE is erkend door het Steunpunt RI&E. Wanneer je gebruik maakt van de PodiumRIE en je hebt maximaal  25 werknemers dan hoef je de RI&E-document niet te laten toetsen. Maar ook als je meer dan 25 werknemers hebt, is het een zeer geschikt instrument, omdat deze vragenlijsten gelden als de stand der techniek voor de arbeidsinspectie. Tevens voldoe je hiermee aan de richtlijnen uit de arbocatalogi.