Buma en Sena

Laastste update op 20 maart 2023

Voor het gebruik van muziek betalen VNPF-leden een vergoeding aan zowel Buma als Sena.

Wat doet Buma/Stemra?

Om Buma/Stemra is altijd veel te doen. Buma/Stemra is een organisatie die zich in Nederland bezig houdt met de auteursrechten op muziek. Van oudsher zijn het twee organisaties; Vereniging Buma (opgericht in 1913) en Stichting Stemra (sinds 1936). Buma houdt zich bezig met het ‘openbaar maken’ van muziek (op radio, tv, internet, of een live optreden) en Stemra gaat over het ‘vermenigvuldigen’ hiervan (bijvoorbeeld op cd of dvd).
Samen behartigen zij de belangen van componisten, tekstschrijvers en uitgevers die bij hun zijn aangesloten. Wanneer de muziek van de leden van Buma wordt gebruikt, zorgen zij ervoor dat deze rechthebbenden een vergoeding krijgen. Ook incasseert Buma/Stemra vergoedingen voor buitenlandse zusterorganisaties. Zusterorganisaties van Buma/Stemra – zoals PRS (Engeland), GEMA (Duitsland) en Sabam (België) – incasseren op hun beurt wanneer muziek van Nederlandse auteurs buiten onze landsgrenzen wordt gebruikt. Onderling zorgen zij ervoor dat deze vergoedingen uiteindelijk bij de rechthebbenden van de muziek terecht komen.
Bij Buma gaat het dus meestal om degene die het liedje hebben geschreven (of daar de rechten van heeft).
De VNPF heeft geen collectieve licentie met Buma/Stemra

Licenties

Voor het gebruik van muziek betalen VNPF-leden een vergoeding. Deze vergoeding berekent Buma/Stemra op basis van de oppervlakte van de ruimte waar de muziek te horen is. Gaat het om amusementsmuziek, dan gaan wij uit van de oppervlakte en het aantal dagen. Hierbij is het van belang dat het bedrag van de gages/uitkoopsom van de uitvoerenden lager is dan € 1.000,- (excl. BTW) per uitvoering en de toegangsprijs lager is dan € 25,- (excl. BTW). Zie het welzijnstarief 2022 hier, zie de uitgebreide voorwaarden welzijn hier.
Als je een evenement organiseert dat buiten deze grenzen valt, heb je  een Evenementen-licentie nodig. De vergoeding bij deze licentie is een percentage van de recette. Wanneer er geen recette is, of de recette is lager dan het totaalbedrag aan uitkoopsommen dat je aan de uitvoerend artiesten betaalt, dan wordt een percentage over de uitkoopsommen toegepast. Als minimumvergoeding wordt altijd een oppervlakteprijs gehanteerd. Zie hier het algemeen muziek tarief en zie hier de uitgebreide voorwaarden.

Wat doet Sena?

Stichting Sena komt op voor de belangen van uitvoerende artiesten en producenten. Op de opname van muziek zitten namelijk ook rechten. Dit worden de naburige rechten genoemd. Sena vraagt alleen een vergoeding voor het gebruik van mechanisch voortgebrachte muziek.
De VNPF heeft met Sena wel een collectieve licentie. Indien je vragen hebt over die licentie, neem contact op met het VNPF-bureau