Videma

Laastste update op 20 maart 2023

Met name bij grote (sport)evenementen, zoals het aankomende WK (november 2022), Champions League of Formule 1, worden er wel eens wedstrijden vertoond door VNPF-leden.

Licentie nodig

Als je als festival of podium dergelijke beelden vertoont, heb je hiervoor toestemming nodig van de rechthebbenden. Je regelt die toestemming met een evenementenlicentie van Videma. De vergoeding die zij ontvangen, wordt uitgekeerd aan de rechthebbende van de betreffende uitzending.

Wat verstaat Videma onder een evenement?

Onder evenement verstaat Videma: een verplaatsbare, veelal aangekondigde, georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)- manifestatie, (thema)dag of week met een vaste begin- of einddatum. Meestal vrij toegankelijk, maar ook in besloten vorm dan wel toegankelijk door entreegeld.

Waarom heeft de horeca wel een collectieve regeling en de VNPF niet?

Het ingewikkelde met ‘evenementen’ is dat er mogelijk op de licentie door de rechthebbende opgestelde aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Dus voor sommige vertoningen dient Videma eerst toestemming te vragen aan de rechthebbende van de uitzending. Je moet je licentie daarom tijdig aanvragen. De VNPF was wel ooit in gesprek met Videma of het toch zinvol was een doelgroep-regeling te treffen. Voetbal of andere sportvertoningen zijn vooralsnog eerder uitzondering, dan regel zoals dat in veel cafés wel het geval is.

Lid van KHN? Maakt weinig uit

Een zeer klein aantal VNPF-leden is ook lid van KHN. Onder normale omstandigheden kan de Videma-licentie die deze leden via KHN hebben voldoende zijn om in je horecabedrijf sportevenementen of andere (grote) tv-uitzendingen te vertonen. Als je (ook) tv-uitzendingen gaat vertonen op je terras, in je binnentuin of in tent, op een plein, binnen in je gebouw op of boven het podium, heb je ook daarvoor een (aanvullende) evenementenlicentie van Videma nodig. Let op: de tarieven van deze evenementenlicentie van Videma vallen niet onder de kortingsafspraken voor leden van KHN.

Verdere aandachtspunten:

  • Een licentie van Videma geeft toestemming voor de vertoning van programma’s van de belangrijkste Nederlandse publieke en commerciële zenders. Zie https://www.videma.nl/vertoners/zenders-videma-licentie/ voor de actuele zenderlijst. Videma vertegenwoordigt geen betaalzenders zoals ESPN en Ziggo Sport. Die moet je apart regelen. Klik op de namen.
  • De licentie dient voorafgaand aan het evenement bij Videma aangevraagd te zijn.
  • De licentie geeft toestemming voor het bij de aanvraag ingediende maximaal aantal bezoekers en uren. De vergoeding zal achteraf niet worden gecorrigeerd als in werkelijkheid sprake is geweest van minder bezoekers en/of uren