Deze website maakt gebruik van cookies.

Arbo

 • BHV: de regels en verantwoordelijkheden

  Wat is bedrijfshulpverlening (BHV)? Bedrijfshulpverlening komt voort uit de arbeidsomstandighedenwet en het arbeidsomstandighedenbesluit. De taak van een bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen.

 • Arbo algemeen

 • Wetgeving risico inventarisatie en -evaluatie

  De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

 • Schadelijk geluid - Arbocatalogus

  Versterkte muziek klinkt in de oren van de Arbowet als schadelijk geluid, dat voor de veiligheid van het personeel bij de bron moet worden aangepakt. Wij zien versterkte muziek als muziek en koesteren de bron. Om zowel het personeel als de muziek te sparen, heeft de VNPF samen met VSCD, VVEM en Arbopodium Kenniscentrum in 2005 het project Schadelijk Versterkt Geluid opgestart.

 • Stichting Arbopodium en Stichting Arbo & Podiumkunsten

  Stichting Arbopodium
  Eind juni 2007 liep het verlengde Arboconvenant Podiumkunsten af. Al geruime tijd zijn de betrokken koepelorganisaties, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en -producenten (VNT), Contactorgaan Nederlandse Orkesten (CNO), Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) en het DOD, brancheorganisatie voor de dans, in gesprek om te kijken wat er na deze convenantperiode moet gebeuren met Stichting ArboPodium en de producten die ArboPodium heeft ontwikkeld. Ook de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) is bij deze gesprekken nauw betrokken geweest als adviseur.