Deze website maakt gebruik van cookies.

Cultuurbeleid

 • Fair Practice Code

 • Cultuurbeleid Talentontwikkeling en Cultuureducatie

  Talentontwikkeling staat met cultuureducatie en het kunstvakonderwijs aan de basis van een cultuurbestel.

 • Cultuurbeleid Europees

  Op Europees niveau vinden er veel beslissingen plaats die van invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld poppodia, festivals, artiesten, bedrijfsvoering, ontwikkeling en (cultuur) stimulering. 

 • Cultuurbeleid Gemeenten

  Op gemeentelijk niveau wordt er veel bepaald t.a.v. het cultuurbeleid. Hoe groeit of bloeit een stad? Hoe zorg je ervoor dat je gemeente een fijne plek is om te wonen? Festivals en poppodia spelen hier een belangrijke rol bij. Dit doen ze door vorm en inhoud te geven aan de cultuur van een gemeenschap. 

 • Cultuurbeleid Provinciaal

  De provincies zijn een belangrijke speler voor het bedrijfsleven, meer dan vaak wordt beseft. Het werk van de provincie is niet zo zichtbaar en tastbaar als dat van het Rijk of een gemeente. Provincies zijn echter van groot belang voor de samenhang in de regio.

 • Cultuurbeleid Rijksoverheid

  De Rijksoverheid en ook op Rijksniveau gebeurd er veel ten aanzien van cultuurbeleid. De minister maakt beleid en geeft dit kenbaar middels brieven aan de kamer, de verschillende (belangen)organisaties reageren hierop of maken zelf voorstellen. Verder stellen de verschillende partijen onderzoeken in ten behoeven van het cultuurbeleid.