Bron

Rijksoverheid

HERINNERING: CO2-registratie voor VNPF-leden met meer dan 100 werknemers moet vanaf 1 juli worden uitgevoerd

27 februari 2024

Veel werkgevers zijn verplicht om vanaf 1 juli 2024 alle kilometers die medewerkers afleggen voor zakelijk en woon-werkverkeer aan te leveren in een ‘CO2-registratie’ bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uiterlijk op 1 juli 2025 moeten organisaties deze gegevens ook daadwerkelijk rapporteren in het online platform van de RVO. Wat houdt de verplichting in en hoe kunnen jullie de registratie goed uitvoeren? We zetten het op een rij.

  • Zie hier en hier onze eerdere berichtgeving hierover.

Aan de slag

Eind januari 2024 werd er nog een motie ingediend tegen de CO2-registratie, maar deze werd verworpen. Werkgevers moeten dus aan de slag. Met de nieuwe wet moeten organisaties met meer dan 100 werknemers het aantal afgelegde kilometers van collega’s registreren. In de registratie moet worden aangegeven of het om …

  • zakelijk of
  • woon-werkverkeer

… gaat. Daarnaast moeten ook het type vervoersmiddel en het soort brandstof worden vermeld. Na het indienen van de gegevens krijgen jullie een rapportage met daarin een overzicht van de CO2-uitstoot van jullie collega’s.

Registreer de mobiliteitsgegevens van jullie collega’s tijdig

Werkgevers kunnen sinds afgelopen januari de mobiliteitscijfers bij de RVO aanleveren. De benodigde cijfers over 2024 moeten uiterlijk op 1 juli 2025 zijn ingediend. Om werkgevers te helpen met het goed invoeren van de juiste gegevens heeft de RVO een handleiding gemaakt. Werkgevers kunnen hierin meer lezen over de verplichte registratie. Ook staat er uitgebreid omschreven welke gegevens waar aangeleverd moeten worden. Bekijk hier de handreiking: Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit.

Zijn vrijwilligers ook medewerker?

Vrijwilligers worden in deze niet gezien als werknemers. Zij verrichten geen betaalde arbeid (een onkostenvergoeding geldt niet als betaling voor arbeid).

Om vast te stellen of jullie organisatie 100 of meer werknemers heeft, moet je weten wie er allemaal werknemer zijn. De betekenis van ‘werknemer’ is ‘degene die op 1 januari van het jaar waarover je rapporteert, op grond van arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand voor een onderneming of rechtspersoon’. Dit betekent: iemand is een werknemer als deze op 1 januari bij u in dienst is met een contract dat 20 of meer uren betaald werk per maand garandeert.

Voor bedrijven in de uitzendsector geldt een speciale regeling. Zie hier de handreiking voor de uitzendsector Gegevensverzameling werkgebonden.