Contributie informatie VNPF-festivals 2024

De VNPF-contributie voor festivals wordt gebaseerd op het aantal bezoeken. De contributie is hoger voor festivals met een betaalde entree.

Conform besluit Algemene ledenvergadering 19 januari 2024

De ALV heeft unaniem besloten de VNPF contributie te verhogen in die mate dat er een extra medewerker aangenomen kan worden. Bij de berekening van de contributie voor 2024 is er van uit gegaan dat de nieuwe medewerker start per 1 mei 2024.

De contributie voor 2024 is in de Algemene ledenvergadering van 19-01-’24 als volgt vastgesteld:

Staffel bezoek per jaar * Contributie gratis Contributie betaald
 < 5.000 630,49 819,64
 < 10.000  819,64 1.576,23
 < 30.000 945,74 2.332,82
 < 50.000 1.071,84 3.278,75
 < 100.000 1.576,23  4.224,29
 > 100.000  2.332,84
Gratis festivals Min. aantal bezoeken * 3.000
Entree festivals Min. aantal bezoeken * 1.500

* Bezoek is het totaal aantal bezoeken over de duur van het festival. Bij een meerdaags festival wordt het aantal bezoekers per dag maal het aantal festivaldagen berekend.

Voorbeelden contributieberekening

  • Een gratis toegankelijk eendaags festival met 28.000 bezoeken betaalt in 2024: 945,74
  • Een tweedaags festival met entree met op de eerste dag 10.000 bezoeken en op de tweede dag 15.000 bezoeken, (in totaal 25.000 bezoeken) betaalt in 2024: 2.332,82

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan tot één september van een verenigingsjaar.