Deze website maakt gebruik van cookies.

Over VNPF

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) behartigt de collectieve belangen van de poppodia en –festivals van Nederland. Daarnaast streeft het naar bevordering van popmuziek als podiumkunst, professionalisering van de popsector en de ontwikkeling en verbreding van de programmering van poppodia en -festivals.

De VNPF is in 1993 opgericht (toen nog als de Vereniging Nederlandse Poppodia - sinds mei 2006 Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals) en heeft momenteel 122 leden, bestaande uit 65 poppodia en 56 popfestivals. 

Belangenbehartiging

In het belang van haar leden oefent de VNPF invloed uit op wetgeving en overheidsbeleid die poppodia en -festivals aangaan, zoals cultuurbeleid, arbo-wetgeving, belastingen en regelgeving omtrent openbare veiligheid. Onder andere door toedoen van de VNPF werd de artiestenregeling vereenvoudigd en worden voortaan alle DJ’s als artiesten aangemerkt voor de loonbelasting en premieheffing. De VNPF heeft in het kader van zelfregulering en de nieuwe arbowet de branchecatalogus ‘Schadelijk Versterkt Geluid’ ontwikkeld en met de VVEM en het Ministerie van VWS het Convenant Preventie Gehoorschade afgesloten. De VNPF heeft met de Belastingdienst en het UWV een convenant Horizontaal Toezicht afgesloten om duidelijkheid te scheppen over vrijwilligersregelingen en gratis verstrekkingen aan personeel. Met het Ministerie van OCW is een intentieverklaring getekend om meer maatschappelijke stageplekken te realiseren in de sector. Ook onderhandelt de VNPF met auteursrechtenorganisaties over het tarief en maakt waar mogelijk collectieve afspraken. In strijd tegen handel in tickets door derden ontwikkelde de VNPF samen met brancheverenigingen VSCD en VVEM, met Mojo Concerts en podia Melkweg en Tivoli de publiekscampagne ‘Weet Waar Je Koopt’.

Dienstverlening

De VNPF ontwikkelt diensten voor haar leden om daarmee hun prestaties te verbeteren. Met het Poppodium Analyse Systeem kunnen poppodia al sinds 2002 hun bedrijfsvoering onderling vergelijken. Begin 2009 publiceerde de VNPF het Grote Poppodium Onderzoek, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia in de afgelopen twaalf jaar worden belicht. In 2012 is ook begonnen met het verzamelen van de gegevens van popfestivals. Momenteel ontwikkelt de VNPF een gestandaardiseerd publieksonderzoek voor al haar leden. Verder sluit de VNPF collectieve overeenkomsten met leveranciers van diverse producten en diensten om korting voor de leden te verkrijgen. De VNPF verleent tevens diensten aan de apart opgerichte werkgeversvereniging WNPF, voor de ontwikkeling van een eigen CAO

Ledenbijeenkomsten

De VNPF organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten, waar kennis over relevante onderwerpen wordt uitgewisseld. Er zijn overleggen en workshops voor onder andere directies, programmeurs, marketingmedewerkers, horecamanagers en technici van poppodia en -festivals. In januari is de VNPF verantwoordelijk voor diverse seminars tijdens de jaarlijkse Eurosonic Noorderslag Conferentie in Groningen. De VNPF organiseert ieder najaar het VNPF-Congres met een jaarlijks wisselend dagprogramma. Daarnaast doet zij samen met de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) een tweejaarlijks congres Horeca in de Podiumkunsten. Een jaarlijkse traditie is ook het uitreiken van de IJzeren Podiumdieren, de vakprijzen voor onder andere het beste podium en festival, beste directeur en programmeur. Tenslotte maakt de VNPF sinds 2011 deel uit van een Europees netwerk van poppodia, Live DMA, dat zich op Europees niveau bezighoudt met belangenbehartiging, dienstverlening en kennisuitwisseling.