Structureel 400 miljoen extra voor stijgende vaste lasten scholen en cultuur
© Youran Kock
Voortbestaan Burgerweeshuis hangt aan zijden draad
© Burgerweeshuis, Deventer. Met bijvoorbeeld een veel te laag plafond.
35 VNPF-aanvragen toegekend binnen de nieuwe, tweejaarlijkse podiumregeling FPk
© Lisanne Lentink

Poppodia en -Festivals in Cijfers

De VNPF publiceert sinds 2004 elk najaar branchegegevens van de aangesloten poppodia, die zijn verzameld middels het Poppodium Analyse Systeem (PAS). Dit betreft een overzicht van de spreiding, activiteiten, bezoeken, medewerkers, werkuren, inkomsten en uitgaven van de poppodia. Sinds 2014 publiceert de VNPF daarbij ook de beschikbare gegevens van de aangesloten popfestivals. Deze cijfers worden gepresenteerd in de jaarlijkse publicatie ‘Poppodia en -Festivals in Cijfers’. Deze branchegegevens zijn cruciaal voor representatie en belangenbehartiging van de podia en festivals.
Lees meer

Meerjarenbrief staatssecretaris Gunay Uslu: ‘De kracht van creativiteit’

De komende jaren zijn de belangrijke uitgangspunten van het cultuurbeleid van de Rijksoverheid: cultuur toegankelijker maken, eerlijke beloning voor culturele en creative professionals en creatieve denkkracht inzetten bij grote maatschappelijke vraagstukken. In deze meerjaren brief, met als titel ‘De kracht van creativiteit’, zet staatssecretaris Uslu uiteen hoe ze de komende jaren 170 miljoen euro uit het coalitieakkoord voor de culturele en creatieve sector in wil zetten.
Lees meer

Minister Van Gennip houdt vast aan plannen hervorming arbeids- en zzp-markt

Als het criterium ‘gezag’ straks duidelijker is, kunnen er volgens Van Gennip (SZW) geen schijnzelfstandigen meer werken.
Lees meer

Onderwerpen

Onze leden

P3
Boerderij
P60
Beest, ’t
Luxor Live
Nieuwe Nor
Bird
Vorstin, De
Rewire
dB’s
Naar overzicht